Gmina Poświętne zaprasza!

Urząd gminy

Kierownictwo Urzędu Gminy Poświętne


mgr Michał Franas
Wójt Gminy Poświętne
Telefon: +48 (44) 756-40-34
e-mail: wojt@poswietne.pl

mgr inż. Maria Grzybek
Zastępca Wójta Gminy Poświętne
Sekretarz Gminy
Telefon: +48 (44) 756-40-34

mgr Jadwiga Kośka
Skarbnik Gminy
Telefon: +48 (44) 756-40-24

Urząd Gminy Poświętne czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45

Interesanci są przyjmowani w godzinach pracy urzędu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =