Gmina Poświętne zaprasza!

Rekrutacja

Gmina Poświętne ogłasza
rekrutację uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem
do udziału w projekcie

„Szkoł@ nowych horyzontów”

1.10.2018 – 30.06.2020
W projekcie realizowane będą:
 

      1. koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych:

 

  • język angielski dla klas IV-VIII i III gimnazjalnej
  • przedsiębiorczość dla klas VII-VIII
  • matematyka dla klas IV-VIII i III gimnazjalnej
  • biologia dla klas V-VIII
  • geografia dla klas VII-VIII
  • fizyka dla klas VII-VIII i III gimnazjalnej
  • chemia dla klas VII-VIII i III gimnazjalnej
      2. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z klas IV-VIII i III gimnazjalnej z wykorzystaniem
          zakupionego  wyposażenia w sprzęt TIK i utworzonej wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej

      3. dodatkowe zajęcia w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze
          specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi z wykorzystaniem zakupionego doposażenia w
          pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia
          terapii:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

             - indywidualne dla 4 uczniów z klas II, IV, V, VI
             - grupowe dla uczniów młodszych z klas I i IV oraz uczniów z klas V-VIII i III gimnazjalnej

  • zajęcia logopedyczne

             - indywidualne dla 1 ucznia z klasy II
             - grupowe dla uczniów z klas I, V, VI, VII

Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w Szkole Podstawowej w Poświętnem
w okresie 3-14.12.2018 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Bliższe informacje można uzyskać w szkole lub Biurze Projektu.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 2 =