Gmina Poświętne zaprasza!

Szkoł@ Nowych Horyzontów

Gmina Poświętne ogłasza
rekrutację uczennic i uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Poświętnem
do udziału w projekcie

„Szkoł@ nowych horyzontów”


1.10.2018 – 30.06.2020
W projekcie realizowane będą:

 
1. koła zainteresowań i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych:
  • język angielski dla klas IV-VIII i III gimnazjalnej
  • przedsiębiorczość dla klas VII-VIII
  • matematyka dla klas IV-VIII i III gimnazjalnej
  • biologia dla klas V-VIII
  • geografia dla klas VII-VIII
  • fizyka dla klas VII-VIII i III gimnazjalnej
  • chemia dla klas VII-VIII i III gimnazjalnej
2. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów z klas IV-VIII i III gimnazjalnej z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w sprzęt TIK i utworzonej wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej

3. dodatkowe zajęcia w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi z wykorzystaniem zakupionego doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb i możliwości oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii:
  •  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
- indywidualne dla 4 uczniów z klas II, IV, V, VI
- grupowe dla uczniów młodszych z klas I i IV oraz uczniów z klas V-VIII i III gimnazjalnej
  •   zajęcia logopedyczne
- indywidualne dla 1 ucznia z klasy II
- grupowe dla uczniów z klas I, V, VI, VII


Uczennicom i uczniom zapewniony zostanie dodatkowy transport do domu.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane będą w Szkole Podstawowej w Poświętnem
w okresie 3-14.12.2018 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Bliższe informacje można uzyskać w szkole lub Biurze Projektu.

REALIZATOR PROJEKTU
GMINA POŚWIĘTNE


BIURO PROJEKTU
Urząd Gminy Poświętne
26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4, pok. nr 4,
tel. (44) 756 40 34 w. 24,
e-mail: edukacja.spposwietne@poswietne.pl

Załączniki artykułu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =