Gmina Poświętne zaprasza!

Projekt "Nowe jutro - lepsze jutro"

Celem projektu Nowe jutro-lepsze jutro Nr RPLD.09.01.01-10-A0011/17 realizowanego przez Gminę Poświętne/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem w partnerstwie z Centrum Progres w Koluszkach, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne. Łączna wartość  projektu wynosi 942 206,36 zł w tym kwota dofinansowania stanowi 800 876,36 zł. Projekt realizowany będzie od 1 października 2017 roku  do 30 września 2018 roku.


Projekt „Nowe jutro – lepsze jutro”
Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załączniki artykułu

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 9 =