Gmina Poświętne zaprasza!

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem

Inwestycja  polega na wykonaniu nowej oczyszczalni ścieków  przepustowości 150m3/dobę. Na oczyszczalnie składają się podstawowe obiekty: reaktor biologiczny, obiekty kubaturowe, wyposażenie technologiczne, wewnętrzne instalacje sanitarne, sieci międzyobiektowe, chodniki ogrodzenie terenu, zasilanie NN, agregat prądotwórczy, Wartość całości zadania wynosi – 3 272 040 zł. Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW działanie.
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości -1 702 941 zł. oraz dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 402.300,00 zł.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =