Gmina Poświętne zaprasza!

Historia

Historia naszej gminy to bogate dzieje związane przede wszystkim z kultem Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej, walką o wolność i niepodległość ojczyzny oraz miłością filmowców  do plenerów tej ziemii. I nie mamy na myśli tylko historii miejsca, ale również ludzi tutaj żyjących i przybywających, którzy pojawiają się na kartach wspólnych dziejów.

Początków historii lokalnej wspólnoty należy upatrywać w miejscowości Brudzewice, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1320 roku. To tam lokowana była pierwsza parafia i cmentarz. Brudzewice do dziś pozostają najliczniejszą miejscowością naszej gminy.

Historia samego Poświętnego nabrała wielkiego rozpędu po wydarzeniach z grudnia 1664 roku. Wówczas w istniejącym ówcześnie dworze należącym do rodziny Starołęckich w Studziannie zmożony ciężką chorobą mularz Wojciech Lenartowicz miał widzenie Matki Bożej, która za pośrednictwem Obrazu Świętej Rodziny obiecała uzdrowienie w zamian za wybudowanie kaplicy. O tego momentu z roku na rok przybywały do Studzianny coraz większe rzesze pielgrzymów, którzy dowiadywali się o wielu aktach uzdrowień, ocaleń i innych cudownych wydarzeń. Kiedy w 1671 roku ówczesny prymas Mikołaj Prażmowski po wnikliwym zbadaniu dokonujących się tutaj wydarzeń ogłosił dekret o cudowności Obrazu, nie było już żadnych przeszkód ku rozwojowi miejscowości związanej z miejscem religijnego kultu.

Nie dziwi zatem, że pośród pól i lasów, z dala od wielkich ośrodków miejskich w XVIII wieku została wybudowana w Poświętnem wielka barokowa świątynia, która od 1974 r. nosi godność Bazyliki Mniejszej. Oprócz górującej nad pozostałą zabudową bazyliki w Poświętnem są również dwa mniejsze obiekty sakralne: kościół św. Józefa (najstarszy obiekt leżący niegdyś w obrębie zabudowy dworskiej) oraz kościół św. Anny (na Dziewiczym Wzgórzu). Już sama liczba świątyń świadczy jak dynamiczny był rozwój miejscowości oraz jaka była skala liczby pielgrzymów tutaj przybywających.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że przybywali tutaj m.in. królowie Polski – Jan III Sobieski i Michał Korybut Wiśniowiecki, pisarze – Władysław Stanisław Reymont, Teofil Lenartowicz, Julian Tuwim, dostojnicy kościelni – prymas tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński oraz ówczesny metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła. Również na nasze ziemie przybył w grudniu 1939 roku oddział Hubalczyków dowodzony przez mjr Henryka Dobrzańskiego, który w nierównej walce z niemieckim okupantem za swe bohaterstwo zapłacił życiem w pobliskim Anielinie.

Wielkim wydarzeniem w historii dziejów Poświętnego była koronacja Obrazu Świętej Rodziny, która dokonała się 18 sierpnia 1968 roku w obecności wielu dostojników Kościoła,ale również 200-tysięcznego tłumu pielgrzymów.

Najnowsze dzieje to również bogata historia związana z realizacją na terenie Gminy Poświętne aż 21 produkcji filmowych. Wśród wielkich twórców polskiego kina swe dzieła realizowali w naszych plenerach m.in. Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, Andrzej Konic.

Warto dodać, iż w 2018 roku Gminę Poświętne odwiedził kard Stanisław Dziwisz celebrując wielkie uroczystości Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie. Również w bieżącym roku po raz pierwszy na teren naszej gminy zagościł Prezes Rady Ministrów RP, który odwiedził Szaniec

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =