Gmina Poświętne zaprasza!

Rachunki bankowe

Podatki i opłaty lokalne:
      Należności bedące:

  •     zowbowiązaniami podatkowymi,
  •     opłatami za wywóz nieczystości ciekłych,
  •     opłatami za gospodarowanie odpadami komunlanymi,
  •     opłatami za wodę
PBS - Tomaszów Mazowiecki
nr rachunku:  20 8985 0004 0030 0306 6976 0031
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =