Gmina Poświętne zaprasza!

Rachunki bankowe

Podatki i opłaty lokalne:
      Należności będące:

  •     zobowiązaniami podatkowymi,
  •     opłatami za wywóz nieczystości ciekłych,
  •     opłatami za wodę
PBS - Tomaszów Mazowiecki
nr rachunku:  20 8985 0004 0030 0306 6976 0031


        Należności będące:
  • opłatami za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
PBS - Tomaszów Mazowiecki
nr rachunku:  03 8985 0004 0030 0306 6976 0046

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 1 =