Gmina Poświętne zaprasza!

Zwrot podatku akcyzowego


INFORMACJA

 

Wójt Gminy Poświętne informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2020 r. można składać w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w pokoju numer 4 .

 

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Producent rolny, który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2020) musi złożyć jego kopię przy składaniu wniosku w drugim terminie.

 

                                                                                 Wójt Gminy Poświętne

       -//-

        Michał Franas

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =