Gmina Poświętne zaprasza!

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Poświętne informuję, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorztstywanego do produkcji rolnej na 2020 rok można składać w terminie od 3 lutego 2020 roku do 3 marca 2020 roku w pokoju nr 4 (budynek A).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła
będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Szczegółowe informacje, procedura, warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego oraz wniosek pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Ponadto Wójt Gminy Poświętne informuję, że w dniach 17 i 18 lutego br. w godz. 10.00 -15.00 wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane, tak jak w minionym roku, także w świetlicy wiejskiej w Dębie.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =