Gmina Poświętne zaprasza!

Zawiadomienie o terminach polowań zbiorowych

Zgodnie z art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie, Zarząd koła łowieckiego nr 128 „Diana” uprzejmie informuje o terminach polowań zbiorowych, organizowanych w dzierżawionym przez Koło obwodzie 205, leżącym na terenach podległych odpowiednim jednostkom administracji publicznej oraz nadleśnictwom.

        
          Planowany termin polowań:
            1) 13.01.2019 r.
            2) 26.01.2019 r.
       

         Godzina rozpoczęcia i zakończenia:
            wszystkie polowania rozpoczynają się
            o godzinie 7:30 i kończą o 15:00.
      


        Miejsce polowania:
           obszar geograficzny odgraniczony następującymi punktami, leżącymi w granicach obwodu łowieckiego 205:
                • od strony SE szerokość geograficzna 52,461828 ; długość 20,410369
                • SW 51,450244;20,322255
                • NW 51,533553;20,360825
                • NE 51,518954;20,468067
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =