Gmina Poświętne zaprasza!

XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Sposób na Sukces”

Wystartowała XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces" na najlepsze działania kierujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Aby przystąpić do konkursu „Sposób na Sukces" należy zgłaszać przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.
Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zgodnie z procedurą konkursową opisaną w §6 Regulaminu Konkursu.
Karty zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymaganymi załącznikami, które stanowią integralną część zgłoszenia, można składać w wersji papierowej i elektronicznej bezpośrednio do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem: Konkurs „Sposób na sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.
Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu są dostępne na stronie: https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces
Osoby do kontaktu ze strony Centrum:
- Małgorzata Pucek, 22-125 62 12, lub 517 111 507 m.pucck@cdr.gov.pl:
- Beata Filipiak, 22-125 62 13, b.filipiak@cdr.gov.pl:
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =