Gmina Poświętne zaprasza!

Wójt Michał Franas z absolutorium i wotum zaufania

W środę 30 czerwca wójtowi Gminy Poświętne zostało udzielone absolutorium i wotum zaufania.

Podczas XXXV sesji, 30 czerwca, Rada Gminy Poświętne niemal jednogłośnie, z jednym głosem wstrzymującym, udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi gminy, za wykonanie budżetu za 2020 rok.
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała wykonanie ubiegłorocznego budżetu gminy. Wykonanie budżetu gminy Poświętne za 2020 rok przedstawia się następująco:
 
          DOCHODY:
  • Plan 15 859 875,94 zł, wykonanie 15 932 212, 85 zł, tj. 100,46%.
  • Dochody bieżące 15 598 070,51, wykonanie 15 686 882, 91 zł, tj. 100,57%.
  • Dochody majątkowe 261 805,43 zł, wykonanie 245 329, 94 zł, tj. 93,71%.
          WYDATKI:
  • Plan 16 205 808,01 zł, wykonanie 15 025 363,11 zł, tj. 92,72%.
  • Wydatki bieżące 15 587 818,01 zł, wykonanie 14 603 777,02 zł, tj. 93,68%.
  • Wydatki majątkowe 617 990,00 zł wykonanie 421 586,09 zł, tj. 68,22%.
Tuż po głosowaniu nad uchwałą o udzielenie absolutorium, radni oraz kierownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych złożyli podziękowania i gratulacje wójtowi Michałowi Franasowi za zrealizowanie zaplanowanych zadań.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 6 =