Gmina Poświętne zaprasza!

W Dębie uczcili pamięć o wielkim Polaku

Filialna Szkoła Podstawowa oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie włączyły się w obchody 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. W środę 24 października w miejscowej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczczono pamięć naszego wielkiego rodaka. W obchodach rocznicy tych niezwykłych wydarzeń wzięli udział rodzice, nauczyciele, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Dębie i Buczku oraz cała społeczność szkolna. Głównym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów klas IV-VI, a przygotowany pod kierunkiem nauczycielki Marty Jachimowskiej.

Podczas niezwykle wzruszającej akademii uczniowie przybliżyli postać Ojca Świętego, podając najważniejsze fakty z życia, wspominając o pasjach i zainteresowaniach oraz odbytych licznych pielgrzymkach. W stworzonej atmosferze zadumy i wyciszenia nie zabrakło myśli i przesłań Jana Pawła II skierowanych do dzieci i młodzieży.

Program wzbogacony został o wzruszającą prezentacją multimedialną ukazującą zdjęcia związane z osobą Jana Pawła II i Jego słynne słowa, które wpisały się w historię Polski i całego świata. Nie mogło też zabraknąć tak dobrze znanych i ukochanych przez Ojca Świętego piosenek „Barka” oraz „Wadowice”, które zostały zaśpiewane wspólnie.

W części drugiej akademii wszyscy zebrani wysłuchali książki „Święty Jan Paweł II” autorstwa Elizy Piotrowskiej, którą wspólnie przeczytały: kierownik Filialnej Szkoły Podstawowej w Dębie Anna Nowak, polonistka Barbara Stępień, przewodnicząca Rady Rodziców Ilona Mnich oraz bibliotekarka Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie Ewa Żak. Uczniowie, jak również dorośli z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali tej zabawnej, ale i przejmującej opowieści.

W ostatniej części spotkania ogłoszono wyniki Konkursu Literackiego pod hasłem „Człowiek wolności”, który został zorganizowany wspólnie przez Filię Biblioteczną w Dębie oraz Szkołę Filialną w Dębie. Konkurs nawiązywał do obchodów 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II, jak również obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jury wyłoniło dwie prace konkursowe. Nagrody otrzymali uczniowie klasy VI: Magdalena Wiechecka za przejmujący wiersz o papieżu Janie Pawle II pt. „Człowiek wolności” oraz Franciszek Błaszczyk za niezwykle dojrzały i mądry wiersz pt. „Niepodległość” traktujący o naszej historii oraz samej niepodległości.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =