Gmina Poświętne zaprasza!

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Poświętne Michał Franas informuje, że Gmina Poświętne zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Wobec powyższego jest konieczność przeprowadzenia rozpoznania w zakresie możliwości skorzystania z programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym niezbędne  jest zebranie przez tutejszy Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Poświętne odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
• Folii rolniczych,
• Siatki i sznurka do owijania balotów,
• Opakowań po nawozach,
• Big Bagów.
 
Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Poświętne dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania przez Gminę Poświętne dotacji na zadanie pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zadanie nie zostanie zrealizowane.

Zainteresowani skorzystaniem z programu mieszkańcy winni złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy Poświętne (Sekretariat), ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne w terminie do 06 grudnia 2019 r. ( plik do pobrania poniżej lub w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Poświętne) .

Więcej informacji pod numerem telefonu  44 756 40 34, wew. 28. 

Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć informację o posiadanych odpadach pochodzących z działalności rolniczej oraz podpisaną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki artykułu

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =