Gmina Poświętne zaprasza!

Uroczysta sesja Rady Gminy z wicemarszałkiem województwa

W dniu 18 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem odbyła się uroczysta noworoczna sesja Rady Gminy. Oprócz stałego porządku obrad były też punkty związane z podsumowaniem minionego roku. I tak w blisko godzinnym wystąpieniu wójt Michał Franas przedstawił wszystkim zebranym - za pomocą prezentacji multimedialnej - zarówno najważniejsze  wydarzenia jak i inwestycje samorządu gminnego zrealizowane w 2018 roku. Całości prezentacji włodarza gminy Poświętne przysłuchiwali się również zaproszeni na ten dzień goście, a wśród nich był m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski. Obrady były również okazją do podziękowań, gratulacji oraz wręczenia wyróżnień.

Sesja rozpoczęła się punktualnie o godz. 10. Otworzył ją po przewodniczący gremium radnych Kazimierz Wiechecki, który poprosił wszystkich zebranych o okazanie hołdu i pamięci zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi symboliczną minutą ciszy. Po zrealizowaniu tradycyjnego porządku obrad oraz przyjęciu przewidzianych na ten dzień uchwał nastąpiła część uroczysta.

W pierwszej kolejności w imieniu całego samorządu wójt Michał Franas wraz z przewodniczącym RG Kazimierzem Wiecheckim oraz sekretarz gminy Marią Grzybek powitali przybyłych gości wśród, których byli: wicemarszałek województwa Grzegorz Wojciechowski, zastępca burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski, prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski, założyciele i członkowie klubów honorowych dawców krwi - Agnieszka i Krzysztof Wielgus oraz Tadeusz Przywara.

Z okazji objęcia swej funkcji wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski otrzymał od samorządowców list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów, a także obraz Św. Rodziny w Studziannie. 

Następnie władze gminy uhonorowały prezesa stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosława Olbrychskiego wręczając pamiątkową tablicę, jako wyraz wdzięczności za finalizację ustawienia i odsłonięcia w centrum Poświętnego (9 listopada 2018 r.) tablicy poświęconej pamięci trzech zamordowanych w 1940 r. w Kalininie policjantów z terenu gminy.

Wśród wyróżnionych znaleźli się również inicjatorzy akcji poboru krwi organizowanych regularnie na terenie Gminy Poświętne, a także założyciele Klubu Honorowych Dawców Krwi „Krew za krew” w Brudzewicach – Agnieszka i Krzysztof Wielgus. Za swe zaangażowanie w tak szczytną działalność, a także promocję Gminy otrzymali z rąk włodarza pamiątkowe gratulacje.

Również postawa wójta Michała Fransa, który od kilku lat bezpłatnie udostępnia pomieszczenia świetlic wiejskich celem  organizacji akcji została doceniona i uhonorowana. Przedstawiciele klubu HDK „Krew za krew” wraz z członkiem zarządu klubu HDK „Kropla życia” w Tomaszowie Mazowieckim Tadeuszem Przywarą wręczyli włodarzowi Poświętnego odznakę „Zasłużonego dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”.

Po tych miłych i podniosłych chwilach oraz krótkiej przerwie ogłoszonej przez przewodniczącego RG, wójt w blisko godzinnym wystąpieniu przybliżył – za pomocą prezentacji multimedialnej - zebranym wszystkie najważniejsze wydarzenia i inwestycje samorządu gminnego zrealizowane w 2018 r. Wystąpienie wójta było ciekawą retrospekcją działalności oraz dokonań władz gminy (Wójta, Rady Gminy), a także jednostek podległych, szkół i  poszczególnych referatów UG.

Wśród wielu inwestycji niewątpliwie prym wiodły zadania związane z budową nowych dróg oraz kolejnych kilometrów kanalizacji. Na płaszczyźnie wydarzeń rok zdominowały z kolei uroczystości jubileuszu 50-lecia Koronacji Obrazu MB Świętorodzinnej oraz niezapomniane Dożynki Gminno-Parafialne z udziałem gwiazdy muzyki disco-polo Zenka Martyniuka.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =