Gmina Poświętne zaprasza!

Umowa na termomodernizację szkoły w Brudzewicach podpisana

W dniu 6 listopada 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Poświętne zawarta została umowa na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach kwotą ponad 600 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wyniesie blisko 960 tys. zł.


W ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wykonane zostaną m.in. następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki, wymiana źródła ciepła na kocioł opalany ekogroszkiem, montaż instalacji odnawialnego źródła energii – pompy cieplnej, wymiana oświetlenia. Realizacja inwestycji zdecydowanie zmieni nie tylko samo oblicze szkolnego budynku, ale zdecydowanie poprawi warunki jego użytkowania oraz co równie istotne zmniejszy koszty ogólne utrzymania.

Warto zatem przypomnieć, że celem głównym inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez: zmniejszenie zużycia energii do ogrzewania budynku, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku, redukcję kosztów związanych z obsługą w przedmiotowym zakresie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =