Gmina Poświętne zaprasza!

Szkoła w Dębie z plenerową ekopracownią

Na finiszu są już prace związane z wybudowaniem przy Szkole Podstawowej w Dębie plenerowej ekopracowni. Tym samym wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie zyskają nie tylko nowe i interesujące miejsce edukacji ekologicznej, ale również fragment ogrodu, którym będą się stale opiekować. Na realizację zadania -  Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Tajemnice ogrodu" Gmina Poświętne pozyskała wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna. Koszt całkowity zadania wynosi – 49.514,20 zł, przy czym kwota dotacji - na poziomie 90%.

Zadania to wspólny sukces wójta Michała Franasa, kierownik szkoły Anny Nowak oraz całego grona pedagogicznego, które w znacznym stopniu włączyło się w opracowanie aplikacji jak i samą realizację przedsięwzięcia. 

W nowo utworzonym punkcie dydaktycznym znajdują się m.in. tablice dydaktyczne, gry edukacyjne, zegar słoneczny a także budki i karmniki dla ptaków. Pojawiła się również altana z ławkami do przeprowadzania lekcji i innych zajęć na świeżym powietrzu. W ramach zadania nasadzone zostały również nowe drzewa i krzewy.

Głównym zadaniem ekopracowni pod chmurką będzie rozwijanie świadomości ekologicznej oraz rozbudzanie wśród uczniów nawyku obcowania z naturą.

Życzeniem władz gminy jest, aby wszystkie nasze szkoły rozwijały się równomiernie zapewniając swym uczniom również nowe formy dydaktyki. Jeszcze w tej kadencji planowana jest przeprowadzenie pełnej termomodernizacji budynku szkoły w Dębie, który liczy sobie już ponad 50 lat.

Oprócz prac, które zmieniły dotychczas niezagospodarowany plac przed szkołą w „ekopracownię pod chmurką”, w budynku szkoły prowadzone są równolegle bieżące remonty i naprawy. Odświeżane są również poszczególne sale lekcyjne, aby szkoła była w pełni gotowa na powitanie uczniów 2 września 2019 r.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =