Gmina Poświętne zaprasza!

SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego

Dzień Sołtysa już na stałe wpisał się w kalendarz uroczystości Województwa Łódzkiego.
To święto tych, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w życie społeczności wiejskich tworzą obraz i wizerunek polskiej wsi. Ich praca społeczna kształtuje tożsamość regionalną, wzmacnia więzi między mieszkańcami i lokalnymi władzami.

Zachęcamy do rejestracji i podania swoich danych kontaktowych w formularzu dostępnym na stronie: https://elodzkie.pl/ankiety/rejestracja-na-wojewodzki-dzien-soltysa . Pozwoli to na nawiązanie lepszej współpracy między Urzędem Marszałkowskim a Sołtysami.

Dodatkowo Marszałek Województwa Łódzkiego chcąc docenić rolę Sołtysów w naszym regionie zaprasza do udziału w konkursie "SOŁTYS NA PLUS Województwa Łódzkiego". Od 11 marca do 30 kwietnia 2021 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do tego tytułu. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-soltys-na-plus-wojewodztwa-lodzkiego .
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 8 =