Gmina Poświętne zaprasza!

Rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w terminie od 1 do 31 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 1 lutego  2019 r. do 31  lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku  określonego na 2019 rok. Ponadto kolejny już raz rolnicy z miejscowości znajdujących się najdalej od Poświętnego tj. Dęby, Dęborzeczki i Buczku będą mogli złożyć wnioski na miejscu, bez konieczności przyjeżdżania do Urzędu Gminy w Poświętnem. W dniach 19 i 20 sierpnia 2019 r. w godz. 10.00 - 15.00 wnioski będą przyjmowane w świetlicy wiejskiej w Dębie, gdzie specjalne dyżury będzie sprawował pracownik UG.

Wobec zmian ustawowych, które weszły w życie od 1 stycznia br. producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do upraw oraz chowu lub hodowli bydła. Zatem limit  zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi: 1,00 x 86,00zł  x ilość użytków rolnych lub 1,00*30*DJP BYDŁA

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do 31  października  2019 r.  gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =