Gmina Poświętne zaprasza!

Prima aprilis, czyli Gmina Poświętne zadba o zieleń ogrodową i umyje okna

Oczywiśie dementujemy wszystkie informacje związane z opisaną akcją dot. realizacji przez Gminę Poświętne usług związanych z pracami pielęgancyjnymi i porządkowymi na terenie prywatnych nieruchomości. Mamy nadzieję, że w ramach dnia żartów dostarczyliśmy Państwu odrobinę rozrywki i dobrego humoru. Poniżej pozostawiamy cały tekst, który opublikowaliśmy już 31 marca.

Władze gminy Poświętne postanowiły wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz zaproponować wszystkim doraźną pomoc świadczoną przez pracowników Urzędu Gminy w zakresie wiosennych prac porządkowych. Już od 1 kwietnia wyznaczeni przez wójta pracownicy UG ruszą w teren, aby tam pomagać mieszkańcom w utrzymaniu ich przydomowej zieleni ogrodowej (np. poprzez koszenie trawników, pielęgnację zieleni czy jej nawożenie) i drobnej architektury przydomowej (np. poprzez mycie chodników, podjazdów czy malowanie ogrodzenia). Jak się okazuje lista zadań  świadczonych w zupełności bezpłatnie dla mieszkańców przez pracowników UG w Poświętnem  jest znacznie dłuższa i ciekawsza, a osoby zainteresowane tą inicjatywą muszą tylko dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Wśród różnych zadań (po spełnieniu pewnych warunków) jest nawet możliwość darmowego mycia okien i drzwi w budynkach jednorodzinnych dwa razy w miesiącu…

„ – Ostatnia nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br. nadaje nowe uprawnienia dla gminnego organu wykonawczego. Dzięki tym zmianom możemy wyjść naprzeciw kolejnym oczekiwaniom mieszkańców i wykonywać różne prace również na nieruchomościach prywatnych. Już wyznaczyłem swoim urzędnikom oraz pracownikom obsługi  dyżury na najbliższe trzy miesiące w trakcie, których będą realizować drobne prace porządkowe i konserwacyjne na rzecz mieszkańców. Sam również podejmę się tego zadania bowiem przypadło mi w udziale aż 5 dni dyżuru.”
– podkreśla wójt Franas.

Wszystkie usługi, które oferują władze gminy Poświętne są bezpłatne i będą realizowane na nieruchomościach bezpośrednio sąsiadujących z drogami gminnymi. W przypadku prac związanych z zielenią ogrodową proponowane usługi będą realizowane na częściach nieruchomości prywatnych znajdujących się pomiędzy budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi), a pasem drogi gminnej lub terenie nieruchomości prywatnej w odległości do 6 metrów od granicy tej nieruchomości z pasem drogi gminnej. Inne uwarunkowania dotyczą prac związanych z czyszczeniem, czy myciem lub malowaniem obiektów. Tutaj pod uwagę będą brane jedynie budynki jednorodzinne i ogrodzenia znajdujące się od strony drogi gminnej. Mówiąc inaczej bezpłatne mycie okien lub drzwi będzie dotyczyć tylko otworów okiennych i drzwiowych znajdujących się na fasadzie budynku. Usługa może być realizowana dwa razy w miesiącu na danej nieruchomości począwszy od kwietnia do czerwca  br. włącznie.

„- Zgodnie z ustawą o samorządzie swe inicjatywy możemy realizować na nieruchomościach sąsiadujących z drogami gminnymi. Stąd niestety nie jest możliwe prowadzenie prac na nieruchomościach znajdujących się przy drodze krajowej DK48 w Studziannie czy Poświętnem lub choćby na nieruchomościach przy drodze powiatowej w Gapininie czy Wólce Kuligowskiej. Liczę jednak, że zarządzającymi tymi drogami (GDDKiA, Starostwo Powiatowe) również podejmą i zrealizują inicjatywę podobną do naszej.” – podkreśla i tłumaczy wójt Franas.

Wśród wielu zadań ujętych w zarządzeniu  nr GP.029.III.2019.I.MF wójta Gminy Poświętne z dnia 28 marca 2019 r. (dokument dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne), które samorząd gminny zobowiązuje się zrealizować lub sfinansować mieszkańcom posesji znajdujących się bezpośrednio przy drogach gminnych znajdują się m.in. takie prace jak:
• koszenie oraz przycinanie zieleni ogrodowej,
• wertykulacja , napowietrzanie, piaskowanie trawnika,
• nawożenie zieleni ogrodowej,
• pielęgnacja, usuwanie (przycinanie) zieleni ogrodowej,  
• czyszczenie przydomowych chodników, podjazdów i drobnej architektury ogrodowej,
• malowanie ogrodzeń i ich drobne naprawy,
• mycie okien i drzwi.


Przywołane powyżej zarządzenie wójta Gminy Poświętne przewiduje realizację opisanych w dokumencie prac przez pracowników gminnych lub ich sfinansowanie w formie zwrotu poniesionych uprzednio przez właściciela nieruchomości kosztów. W tym drugim przypadku samorząd gminny zwróci środki finansowe stanowiące koszty zrealizowanych samodzielnie zadań na podstawie przedstawionych przez wnioskującego rachunków lub faktur.

Osoby zainteresowane bezpłatnymi usługami mogą od 1 kwietnia 2019 roku zgłaszać swe wnioski do Urzędu Gminy Poświętne zarówno w formie elektronicznej (przesyłając mailowo swój wniosek będący zgłoszeniem do udziału w inicjatywie) jak również pisemnie (przesyłając pocztą wypełniony druk) lub też osobiście w siedzibie gminy. Zgłoszenia przyjmowane są też telefonicznie, a osobą odpowiedzialną za realizację całej akcji jest pan inspektor Stanisław Barul (tel. 44 756 40 34).

„- Chciałbym zaapelować zarówno do GDDKiA oraz Starostwa Powiatowego w Opocznie o włączenie się w akcję, gdyż wówczas będziemy mogli pomóc wszystkim mieszkańcom gminy bez ich zupełnie niepotrzebnego różnicowania.” – mówi wójt Michał Franas.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =