Gmina Poświętne zaprasza!

Powstaje punkt rehabilitacji w Poświętnem

Wszystkim w kraju znane są problemy służby zdrowia, która od dekad boryka się z różnymi trudnościami i przeciwnościami. Jak się okazuje są jednak miejsca, gdzie sprawy opieki zdrowotnej nabierają pozytywnych obrotów podążając ku pożądanym efektom i rezultatom. Jedną z takich gmin jest niewątpliwie Poświętne, gdzie w miejscowym Ośrodku Zdrowia  powstaje w zupełności od nowa punkt rehabilitacyjny. Sukces ten nie jest oczywiście dziełem przypadku, a efektem czteroletnich zabiegów i starań wójta Michała Franasa oraz radnych Rady Gminy Poświętne.

Aktualnie w wydzielonym pomieszczeniu Ośrodka Zdrowia przy ul. Akacjowej w Poświętnem instalowane są liczne sprzęty oraz urządzenia do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Wśród wielu znajdują się m.in.: aparaty do ultradźwięków, elektroterapii i laseroterapii, a także specjalistyczna lampa. Urządzenia te mają zastosowanie w działaniach przeciwbólowych, zmniejszających napięcie mięśniowe, a także leczących choroby zwyrodnieniowe i stany po urazach.  Ponadto gabinet jest wyposażony w leżankę do zabiegów fizykoterapii i stół rehabilitacyjny służący do zabiegów kinezyterapii. Wszystkich urządzeń i sprzętów jest zdecydowanie więcej. Jednak zanim punkt w zupełności będzie uruchomiony musi być spełniony jeszcze jeden warunek.

Wyposażony pierwszego na terenie gminy Poświętne punktu rehabilitacji jest już faktem i wielkim  sukcesem.  Jednakże, do zreazliowania są kolejne zadania. Władze Gminy Poświętne wraz z dyrekcją Szpitala Powiatowego w Opocznie prowadzą działania mające na celu zatrudnienie profesjonalnego personelu tegoż punktu. Samorząd gminny wyraża wolę partycypowania w niniejszych kosztach, bowiem nadrzędnym celem jest spełnienie oczekiwaniń mieszkańców dotyczących poprawy i zwiększenia świadczonych lokalnie usług medycznych.

Należy przyznać, że władze gminy Poświętne czynią wiele w temacie rozwoju opieki medycznej na terenie swej jednostki samorządowej. W minionej kadencji oprócz stałych od lat dyżurów lekarza z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uruchomione zostały w Ośrodku Zdrowia w Poświętnem również nowe cotygodniowe dyżury lekarza pediatry

Już dłuższy czas temu władze Gminy Poświętne wystapiły do Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wnioskiem o przekazanie budynku Ośrodku Zdrowia, celem umożliwienia inwestowania przez gminę w rozwój lokalnej sfery usług medycznych. Mimo różnych perturbacji w ostatnich dniach wpłynęła do Urzędu Gminy informacja na piśmie, iż wniosek został pozytywnie zaopiniowana przez obecnych członków Zarządu Powiatu. Decyzja ta może otworzyć gminie  przysłowiową furtkę na perspektywę zmiany i dalszy rozwój systemu organizacji opieki medycznej w Poświętnem. W przypadku przekazania  budynku Ośrodka Zdrowia we władanie Gminy Poświętne, stworzona będzie przede wszystkim niepowtarzalna szansa na remont tego miejsca, a co ważniejsze to zarazem klarowna perspektywa na świadczenie kolejnych usług medycznych przez nowych lekarzy specjalistów.

Szczegóły działania punktu rehabilitacyjnego w Poświętnem będą podane na stronie Urzędu Gminy Poświętne oraz przekazane mieszkańcom gminy w sposób zwyczajowo przyjęty w tym przez radnych i sołtysów.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =