Gmina Poświętne zaprasza!

Porozumienie Gminy Poświętne z Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy

W dniu 16 lipca 2021 roku Michał Franas Wójt Gminy Poświętne i  Edyta Bartos Prezes Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy podpisali porozumienie o współpracy przy realizacji zadania publicznego pod tytułem „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” współfinansowanego ze środków Wojewody Łódzkiego.

Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy Gminy Poświętne znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej otrzymają pomoc rzeczową w postaci paczek ze środkami czystości i higieny osobistej, paczek ze środkami dezynfekcyjnymi, pomoc w formie opału oraz podstawowego sprzętu AGD, stanowiącego wyposażenie domowe. Partnerem przy realizacji zadania ze strony Gminy Poświętne będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, który będzie wspierał Stowarzyszenie przy rekrutacji uczestników. Pierwsza pomoc dotrze do mieszkańców Gminy Poświętne już na początku września.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =