Gmina Poświętne zaprasza!

Pomoc żywieniowa dla mieszkańców Gminy Poświętne

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy Poświętne wspólnie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informują, że w kwietniu br. rozpocznie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem, natomiast organizacją partnerską o zasięgu regionalnym, z której będziemy otrzymywać żywność jest Bank Żywności w Łodzi. Założenia Programu przewidują, że pomocą żywieniową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej,  spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.: dla osoby samotnie gospodarującej – 1.542,20 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – 1.161,60 zł. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z tej formy wsparcia jest skierowanie wystawione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem.  Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących oraz objęcie ich działaniami wspierającymi, edukacyjnymi i włączającymi.
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w GOPS w Poświętnem – nr tel. 44 756 40 61.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 7 =