Gmina Poświętne zaprasza!

Podsumowanie roku w OSP Poświętne

W dniu 23 lutego 2019 roku w jednostce OSP KSRG Poświętne odbyło się walne zebranie podsumowujące 2018 rok. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18. Oprócz druhów macierzystej jednostki uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie bryg. mgr inż. Andrzej Śpiewak, wójt Gminy Poświętne Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, inspektor ds. straży pożarnych Poświętne Bolesław Kośka.

Po wprowadzeniu sztandaru uroczyste ślubowanie złożyli druhowie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Po ślubowaniu MDP, dowództwo jednostki przystąpiło do awansów na wyższy stopień. Awans ze starszego strażaka na dowódcę roty otrzymali druh Damian Badura oraz druh Krystian Milczarek, zaś z dowódcy roty na pomocnika dowódcy sekcji druh Marek Kośka i druh Ireneusz Puchała.

Po rozdaniu awansów, prezes OSP Poświętne Bogdan Kacprzak oraz naczelnik jednostki Daniel Szczepaniak wręczyli przybyłym gościom statuetki z podziękowaniami za pomoc i zaangażowanie w zakupie nowego wozu strażackiego. Zarówno prezes jak i naczelnik wyrazili słowa uznania i podkreślali bardzo dobrą współprace z wójtem i rada gminy na rzecz doposażenia jednostki w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a przede wszystkim w zakresie zakupu nowego wozu strażackiego.

Jednak najważniejszym punktem zebrania strażackiego było udzielenie absolutorium zarządowi jednostki. Na wniosek przewodniczącego komisji rewizyjnej Mirosława Robakiewicza druhowie jednomyślnie udzielili swej akceptacji i poparcia dla pracy zarządu OSP w minionym roku. W dalszej części zrealizowane zostały pozostałe punkty zebrania.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =