Gmina Poświętne zaprasza!

Podsumowali mijającą kadencję samorządu gminnego

W dniu 30 października 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbyła się Sesja Rady Gminy podsumowująca kończącą się kadencję samorządową 2014-2018. Sprawozdanie ze swej działalności w okresie mijających czterech lat, a także informacje ze współpracy z Radą Gminy, jednostkami podległymi oraz innymi instytucjami i podmiotami na rzecz rozwoju Gminy Poświętne przedstawił wójt Michał Franas. Była to również okazja do wzajemnych podziękowań i gratulacji, które zostały skierowane do wszystkich radnych RG na czele z przewodniczącym Kazimierzem Wiecheckim, sołtysów, sekretarza i skarbnika gminy, kierowników referatów UG i jednostek podległych, dyrektorów i kierowników szkół, pracowników UG, a także obecnych na obradach gości – mł. insp. Konrada Kobierskiego komendanta Powiatowego Policji w Opocznie oraz bryg. Józefa Pacana komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie. Punktem finalnym było wręczenie pamiątkowych statuetek i gratulacji.

Słowa podziękowania za wspólną pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Gminy Poświętne, a także gratulacji za osiągnięte sukcesy oprócz wójta Michała Franasa wyraził zarówno przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiechecki jak i przewodniczący poszczególnych komisji: Marian Grzegorski (Komisja Rewizyjna), Maciej Szufladowicz (Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych), Bogdan Kacprzak (Komisja Budżetowa). Szczególne podziękowania zostały skierowane pod adresem Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za doskonałą współpracę przy organizowaniu nie tylko różnych cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń plenerowych, ale również stałe wspólnie realizowane z samorządem gminnym zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =