Gmina Poświętne zaprasza!

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 12 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2021 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. Termin składania ofert upływa 02 lutego br. Szczegóły ogłoszonego konkursu dostępne są w załączniku.

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 6 =