Gmina Poświętne zaprasza!

Otwarty konkurs ofert - pomoc społeczna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. Termin składania ofert upływa 18 lutego br. Szczegóły ogłoszonego konkursu dostępne są w załączniku.

Załączniki artykułu

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 2 =