Gmina Poświętne zaprasza!

Otwarcie „Hubalówki”

Po kilku miesiącach rozmów ze strony płka Mariana Zacha oraz skupionych w Stowarzyszeniu Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr Hubala z wójtem Michałem Franasem doszło do przekazania w użyczenie obiektu, który przez kilkanaście lat stał niezagospodarowany w centrum Poświętnego. Obiekt, w którym przed laty odbywał się skup zwierząt gospodarskich, został decyzją wójta gminy Poświętne przeznaczony na potrzeby Stowarzyszenia. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie urzędu gminy, ośrodka zdrowia, a także klasztoru ks. Filipinów. Dotychczas ułani swoją siedzibę mieli w prywatnym mieszkaniu Mariana Zacha w Poświętnem.

Skromna z powodu pandemii uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Państwowego, flagę na maszt i oprawę uroczystości zapewniła reprezentacji Liceum Kadetów z Lipin. W uroczystym przekazaniu obiektu pod „Hubalówkę” uczestniczyli także wspierający ułanów parlamentarzyści, poseł na Sejm RP Grzegorz Wojciechowski, senator RP Rafał Ambrozik, zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski jednocześnie długoletni przyjaciel Stowarzyszenia a w latach 2009 - 2015 dyr. Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Jarosław Olbrychowski – prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Przekazany obiekt oraz działka pozwolą obecnie na realizację nie tylko statutowych działań, ale także ułani będą mieli możliwość przechowywania koni i organizowania spotkań na świeżym powietrzu podczas licznych uroczystości patriotycznym, które odbywają się w całym powiecie opoczyńskim. Przy pomocy Muzeum Regionalnego w Opocznie została zorganizowana w „Hubalówce” wystawa z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., setnej rocznicy bitwy warszawskiej, a także upamiętnienia osoby majora Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” wraz z  Oddziałem, którym dowodził i toczył partyzanckie walki z okupantem niemieckim na przełomie 1939 i 1940 roku.
Docelowo planowane jest utworzenie nowoczesnej jedynej takiej w kraju sali edukacyjno - patriotycznej o legendarnym majorze Hubalu, w której będzie można nie tylko zobaczyć eksponaty z okresu II wojny światowej, również te związane z majorem Hubalem a także będą multimedialne lekcje historii dla najmłodszych. Celem pomysłodawców jest by miejsce to promowało działalność majora Henryka Dobrzańskiego oraz jego oddziału, przedstawiało historię ułanów, słowem dla każdego niezależnie od wieku będzie coś interesującego, łącznie z możliwością kontaktu z żywymi końmi, które towarzyszą ułanom w licznych uroczystościach państwowych, rekonstrukcjach i innych uroczystościach patriotycznych. Stowarzyszenie Ułanów ubiega się o środki na ten cel w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości wraz z przekazaniem „Hubalówki” zostały objęte patronatem wicepremiera prof. Piotra Glińskiego.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =