Gmina Poświętne zaprasza!

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019/MDP - Marka lokalna Dolina Pilicy

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy. Marka lokalna Dolina Pilicy jest narzędziem promocji produktów i usług lokalnych związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodawców z obszaru działania Stowarzyszenia Doliny Pilicy.

Znak marki lokalnej Dolina Pilicy może zostać przyznany każdemu producentowi, usługodawcy lub podmiotowi posiadającemu ofertę turystyczno - edukacyjną wykorzystującą lokalne zasoby kulturowe, historyczne lub przyrodnicze w celu zrównoważonego rozwoju Doliny Pilicy angażującemu się w promocję Doliny Pilicy.Termin składania wniosków: od dnia 07.08.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

Znak Promocyjny Marki lokalnej Dolina Pilicy przyznawany jest w trzech zasadniczych kategoriach:
  •     Produkt: Rękodzieło; Produkt spożywczy; Produkt użytkowy.
  •     Usługa: Oferta turystyczno-rekreacyjna; Oferta edukacyjna; Oferta cateringowa; Oferta gastronomiczna; Oferta noclegowa.
  •     Inicjatywa: Wydarzenie edukacyjne; Wydarzenie kulturalne lub promocyjne.

W załączniu znajdują się szczegółowe informacje dot. przyznawania prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Doliny Pilicy.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 2 =