Gmina Poświętne zaprasza!

Nowy rok z nowym wozem strażackim


Nowy rok szczególnie dobrze rozpoczął się dla strażaków z jednostki OSP Poświętne. Po wielu latach spełniło się marzenie druhów bowiem po raz pierwszy w  ponad 90-letniej historii funkcjonowania jednostki otrzymali zupełnie nowy wóz strażacki. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN S/M3-3 był możliwy dzięki determinacji i staraniom wójta Michała Franasa. Efektem licznych działań włodarza Poświętnego było pozyskanie na niniejszy zakup środków finansowych z wielu różnych źródeł.

Zakup takiego wozu to nie mały wydatek i często przekracza możliwości budżetu samorządu gminnego.  Stąd również włade gminy Poświętne poszukiwały różnych źródeł finansowania, które zakończyły się sukcesem.  I tak na zakup wozu strażackiego złożyły się środki z następujących źródeł: 400 tys. zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 200 tys. zł - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 250 tys. zł. –budżet Gminy Poświętne,  10 tys. zł. – wkład własny OSP KSRG Poświętne.

MAN jest samochodem kategorii 3 – terenowej z napędem 4×4. Posiada linie szybkiego natarcia długości 60 m, autopompę o wydajności 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar, maszt oświetleniowy, sprzęt łączności radiowej oraz wyciągarkę elektryczną.

Nowy sprzęt spełnił nie tylko marzenia wielu strażaków, ale również wypełni potrzeby związane z funkcjonowaniem OSP Poświętne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Należy mieć tutaj na uwadze nie tylko wyjazdy do pożarów, ale również wypadków jakie niestety często zdarzają się zwłaszcza na niebezpiecznej drodze krajowej nr 48.
 
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 6 =