Gmina Poświętne zaprasza!

Nowi sołtysi odebrali zaświadczenia o wyborze

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się 28 marca 2019 r. wybrani na nową kadencję sołtysi otrzymali z rąk wójta Michała Franasa oraz przewodniczącego RG stosowne zaświadczenia o dokonanym przez mieszkańców wyborze. Nie zabrakło też życzeń powodzenia i sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Uhonorowani zostali też ustępujący sołtysi, którzy często pełnili funkcję sołtysa przez kilka kadencji. Wśród osób, które będą przez najbliższe pięć lat piastować stanowisko sołtysa jest aż siedem pań co stanowi prawie połowę całego gminnego gremium wśród jednostek pomocniczych.

W dniu 22 marca 2019 roku zakończyły się zebrania wiejskie zwołane zarządzaniem wójta w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W większości sołectw nie było zmian. Te natomiast nastąpiły w sołectwach: Anielin, Brudzewice, Brudzewice Kolonia, Gapinin, Małoszyce i Poręby.

Na 15 istniejących sołectw mamy, aż siedem pań, które będą przewodzić i kierować rozwojem miejscowości. To bardzo cieszy, że w naszym społeczeństwie właśnie panie budzą takie zaufanie i uznanie. Wśród sołtysów kilkoro  jest też radnymi.

Dla zasłużonych sołtysów, którzy pożegnali się z dalszym pełnieniem swych obowiązków władze gminy przekazały pamiątkowe tablice i drobne upominki. Wśród ustępujących sołtysów na szczególną uwagę zasługują wieloletni sołtysi: Marian Sobczyński (sołtys Małoszyc od 1991 r.), Krystyna Kucharczyk (sołtys Gapinina od 2003 r.), Henryk Łaski (sołtys Brudzewic Kolonii od 2003 r.), Krystyna Petrus (sołtys Brudzewic od 2011 r.).

Cykl wyborczy rozpoczął się w miejscowości Anielin w dniu 1 lutego 2019 roku, natomiast ostatnim jej etapem były wybory w miejscowości Studzianna. W znacznej większości sołectw odnotowano wysoką frekwencję. Tematyka wyborczych zebrań nie dotyczyła tylko wyborów, były to również okazje do spotkania z wójtem Michałem Franasem, przewodniczącym RG Kazimierzem Wiecheckim oraz sekretarz gminy Marią Grzybek. Mieszkańcy mogli podzielić się swoimi problemami oraz przedstawić swoje postulaty. 

Po zakończonej sesji RG w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się robocze spotkanie władz gminy z sołtysami, którego głównym tematem była wspólna praca na rzecz mieszkańców zarówno w najbliższej perspektywie czasowej jak i całej pięcioletniej kadencji. 

Poniżej przedstawiamy listę wybranych sołtysów sołectw Gminy Poświętne:

1. Anielin - Danuta Pisarska
2. Brudzewice - Agnieszka Rataj
3. Brudzewice Kolonia - Beata Zawada
4. Buczek - Barbara Tomczyk
5. Dęba -  Leszek Wiechecki
6. Dęborzeczka - Sławomir Goska
7. Gapinin - Sylwia Garczyńska
8. Małoszyce - Krzysztof Maruszewski
9. Mysiakowiec -  Bolesław Kacprzak
10. Ponikła - Danuta Badura
11. Poręby - Dariusz Malinowski
12. Poświętne -  Zuzanna Szufladowicz
13. Stefanów - Marcin Piątkowski
14. Studzianna - Leszek Sobczyk
15. Wólka Kuligowska - Dominik Kośka
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =