Gmina Poświętne zaprasza!

Nasi Seniorzy po zielonej stronie mocy przyrody i ekologii

W dniu 22 listopada 2018 r. w lokalu gastronomicznym „Rancho” w Stefanowie odbyło się interesujące spotkanie poświęcone tematyce przyrodniczo-środowiskowej połączone z warsztatami ekologicznymi. Wydarzenie było dedykowane dla Seniorów z terenu gminy Poświętne, a głównym jego punktem była prelekcja z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz panel dyskusyjny, które poprowadził ceniony zewsząd przyrodnik i badacz Jacek Tabor. Nie zabrakło również warsztatów tradycyjnego rękodzieła jak również innych niespodzianek. Spotkanie, w którym uczestniczyło 50 Seniorów, a także samorządowcy i lokalni liderzy działalności aktywizującej społeczność zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Poświętne – Nakręcona Gmina” w ramach realizacji grantu pn. „Organizacja spotkania aktywizującego dla seniora w ramach warsztatów ekologicznych”. Inicjatywa została  sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania gości, którego dokonał wójt Michał Franas wraz z prezesem Stowarzyszenia „Poświętne – Nakręcona Gmian” Wojciechem Jaskułą.

Po oficjalnym rozpoczęciu rozpoczęła się interesująca prelekcja podzielona na dwie części, którą poprowadził znany i ceniony przyrodnik oraz badacz środowiska naturalnego Jacek Tabor. W pierwszej części wykładu Seniorzy oraz pozostali zebrani poznali fakty i mity związane z procesem zmian klimatycznych na naszej planecie, a w tym m.in. przyczyny, skutki, metody zapobiegania i przeciwdziałania omawianym procesom. Po krótkiej przerwie na swobodną wymianę myśli przyszedł czas na drugą część prelekcji, która w głównej mierze była poświęcona ochronie środowiska oraz bogactwu przyrodniczemu Gminy Poświętne. To właśnie ten fragment i przedstawione w jego trakcie informacje dla większości uczestników okazały się największym zaskoczeniem. Wystarczy przytoczyć choćby ciekawostkę, iż według najnowszych badań największa sosna pospolita w całym województwie łódzkim została odkryta w miejscowości Dęba i liczy ponad 5 m obwodu. Drugim ze zdumiewających faktów jest wielkość głazu narzutowego znajdującego się w Gapininie, który jest jednym z największych w środkowej Polsce, a liczy ponad 12 m obwodu. Gmina Poświętne okazuje się być niemal rajem dla badaczy fauny i flory oraz geologów. Po wykładzie przyszedł czas na krótki panel dyskusyjny oraz quiz wiedzy dla uczestników, w którym nagrodami były interesujące publikacje książkowe oczywiście o tematyce przyrodniczej. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali także opracowane z okazji realizacji grantu ulotki informacyjne z najciekawszymi danymi dot.: walorów, form i rodzajów terenów chronionych na terenie Gminy Poświętne; szans rozwoju wynikających z tych form ochrony środowiska; propagacji działań proekologicznych w tym wpływających bezpośrednio na ochronę środowiska oraz przeciwdziałającym zmianom klimatycznym.

Po chwilach intelektualno-przyrodniczego treningu umysłu nastąpiła przerwa obiadowa, będąca zarazem zwiastunem dalszych niespodzianek i atrakcji.  Pierwszą z nich był pokaz połączony z warsztatami garncarstwa tradycyjnego, które poprowadził niezastąpiony mistrz swej profesji Ryszard Arkuszyński. Część ta, która przyniosła wszystkim uczestnikom taką samą porcję interesujących informacji, co radości z twórczego tworzenia miała na celu zaprezentowanie tradycyjnego, ale również aktualnego w naszych czasach rzemiosła propagującego proekologiczną ("zgodną z naturą") działalność człowieka. Bardzo miłym zaskoczeniem dla wszystkim była możliwość wykonania swoich autorskich glinianych naczyń o rożnych kształtach i formach, które na zakończenie spotkania można było zabrać ze sobą.

Organizatorzy przygotowali dla Seniorów również inne ekologiczne upominki w postaci sadzonek drzew liściastych stanowiących  materialną formę promocji walki z zanieczyszczeniami powietrza oraz proekologicznej aktywizacji personalnej.

Spotkanie zakończyło uroczyste podsumowanie projektu wraz z kolacją integracyjną, a także liczne rozmowy i dyskusje.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =