Gmina Poświętne zaprasza!

Nasadzenia drzew i krzewów oraz waloryzacja przyrodnicza gminy Poświętne

Powstała w 2018 roku z wykorzystaniem środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki Otwarta Strefa Aktywności w Ponikle będzie jeszcze bardziej przyjazna rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców oraz gości gminy Poświętne. Wraz z nadchodzącą wiosną samorząd gminny dokonał na terenie strefy nowych nasadzeń drzew i krzewów, które ubogacą to i tak już atrakcyjne przyrodniczo miejsce. Władze gminy wybiegają jednak dużo dalej w swych zamierzeniach mających na celu ochronę gminnego środowiska naturalnego oraz jego promocję. W ostatnim czasie z inicjatywy wójta została opracowana swoista encyklopedia przyrodnicza gminy. Obszerne opracowanie pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Poświętne – w kontekście promocji głównych wartości krajobrazowo-przyrodniczych” dostępne jest w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej gminy jak i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Władze gminy okazują zrozumienie nie tylko dla potrzeby ochrony środowiska naturalnego gminy, ale również jego promocji. Stąd w ostatnim czasie powstał bardzo obszerny dokument będący szczegółową analizą walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy. Ponad 250-stronicowe opracowanie prezentuje nie tylko poszczególne elementy bogactwa przyrodniczego i środowiskowego gminy, ale także zawiera proponowane dla samorządu działania ochronne oraz promocyjne.

Dodajmy, że „Waloryzacja przyrodnicza gminy Poświętne..” została opracowana przez zespół przyrodników z Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego pod kierownictwem przyjaciela gminy i wielkiego sympatyka lokalnej przyrody pana Jacka Tabora.

Poniżej można pobrać opracowanie, które zamieszczmy w 10 częściach.

 
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =