Gmina Poświętne zaprasza!

Kurs chemizacyjny dla rolników

W dniu 1 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbył się kurs chemizacyjny, uprawniający do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Organizatorami kursu z którego skorzystało 30 rolników był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Gmina Poświętne, która pokryła część jego kosztów.

Szkolenie poprowadzili: główny specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opocznie Maria Fabianowska oraz starszy specjalista Paweł Siwek. Nad właściwym przebiegiem kursu oraz procedury egzaminacyjnej czuwała również specjalistka Anna Kopczyńska.
Uczestnikami kursu byli rolnicy z terenu gminy Poświętne, którzy stosując środki ochrony roślin oraz ubiegając się o dopłaty bezpośrednie muszą posiadać aktualne zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ważne przez 5 lat).
Szkolenie zakończyło się dla wszystkich uczestników pozytywnym wynikiem egzaminacyjnym. Stosowne zaświadczenia oraz zeszyty ewidencji zabiegów ochrony roślin wręczyła sekretarz gminy Poświętne Maria Grzybek.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 9 =