Gmina Poświętne zaprasza!

Komunikat Wójta Gminy dotyczący czasowego zamknięcia Urzędu Gminy Poświętne

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, stanu epidemicznego, w trosce o Państwa zdrowie i życie, w obliczu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy Poświętne od dnia 16.03.2020 roku wprowadza ograniczenia w obsłudze interesantów.

1. Wprowadza się całkowity zakaz wstępu interesantów do Urzędu Gminy Poświętne.

2. Ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw dotyczą również jednostek podległych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

3. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy, interesanci będą przyjmowani przez pracowników, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

4. W pozostałych przypadkach sprawy będą przyjmowane poprzez:

a) pocztą e-mail: sekretariat@poswietne.pl,
b) za pośrednictwem e-PUAP /GminaPoswietne_1/skrytka
c) korespondencyjnie 26-315 Poświętne, ul. Akacjowa 4
d) telefonicznie 44 756 40 34, faks 44 756 40 34

5. Kasa Urzędu Gminy będzie czasowo nieczynna. Proszę o regulowanie zobowiązań finansowych  wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej.

6. Urząd Stanu Cywilnego będzie obsługiwać osobiście mieszkańców w bardzo ograniczonym zakresie tj. w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki po uprzednim kontakcie telefonicznym – 44 756 40 34


Powyższy komunikat obowiązuje do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

/-/ Michał Franas
Wójt Gminy Poświętne

Załączniki artykułu

powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =