Gmina Poświętne zaprasza!

Koło Gospodyń Wiejskich z Dęby nagrodzone

Podczas IV Regionalnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, wśród 11 zgłoszonych kół, KGW z Dęby z gminy Poświętne zajęło II miejsce w kategorii edukacja oraz specjalne wyróżnienie FAIR PLAY.

Pozostałymi kategoriami były: kulinarna, modowa i artystyczna. Organizatorem turnieju było Powiatowe Centrum Animacji Społecznej oraz powiat tomaszowski a patronat honorowy objął Marszałek Województwa Łódzkiego. Turniej wspierały: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolniczego oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Uroczysta gala odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym, dlatego KGW z Dęby reprezentowały jedynie 4 Panie: Janina Błaszczyk, Teresa Moczarska, Marianna Białek oraz Julianna Jurek, a także Wójt Gminy Poświętne – Michał Franas. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Koło z Dęby jako jedyne reprezentowało cały powiat opoczyński i jednocześnie otrzymując dosłownie żywą nagrodę FAIR PLAY w postaci królika. Do nagrody KGW zostało wytypowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach. Nagrody wręczali m.in. Dyrektor K.O.W.R. – Janusz Ciesielski wraz z wicedyrektorem Markiem Sarwą. Jesteśmy dumni, że całe KGW z Dęby tak pięknie promuje gminę Poświętne, a w tym przypadku również cały powiat opoczyński – podkreśla Wójt Gminy Poświętne – Michał Franas.
Głównym celem turnieju była integracja środowiska wiejskiego i miejskiego  w województwie łódzkim oraz popularyzowanie dziedzictwa kulturowego.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =