Gmina Poświętne zaprasza!

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU od dnia 17 czerwca 2020 roku

W związku ze wzrostem w ostatnich dniach  na terenie Gminy Poświętne zachorowań  na koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) Wójt Gminy Poświętne informuje, że po wcześniejszym umówieniu telefonicznym realizowane będą tak, jak dotychczas zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
1. rejestracji stanu cywilnego;
2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3. pomocy społecznej;
4. świadczenia usług komunalnych;
5. ochrony środowiska;
6. spraw związanych z wyborami ogłoszonymi na dzień 28.06.2020 r.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom w obsłudze nadal zostają utrzymane ograniczenia:
1. w sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie Gminy, interesanci będą przyjmowani przez pracowników, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, tzn. interesanci winni posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki i w miarę możliwości własny długopis;
2. pozostałe sprawy załatwiane będą:
- drogą elektroniczną sekretariat@poswietne.pl;
- telefonicznie 44 756 40 34, faks 44 756 40 34;
- korespondencyjnie: ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne;
- za pośrednictwem e-PUAP /GminaPoswietne_1/skrytka
3. sprawy zgonów załatwiane będą w pierwszej kolejności,
4. ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw dotyczą również jednostek podległych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.
Ponadto przypominamy o zasadach zachowywania się w miejscach publicznych takich jak:
- zachowanie w przestrzeni publicznej dystansu społecznego (2m);
- zakrywania ust i nosa w sklepach, miejscach kultu religijnego, na targu;
- zakrywania ust i nosa w restauracjach, kawiarniach i barach do momentu zajęcia stolika.

Kontakt telefoniczny:
- Urząd Gminy Poświętne – 44 756 40 34
- GOPS – 44 756 40 61
- GBP – 44 756 40 43
- GOK -  501 483 725

Załączniki artykułu

powrót
@!@SMARTY:1:SMARTY@!@ @!@SMARTY:2:SMARTY@!@
Proszę określić gdzie leży problem:
@!@SMARTY:3:SMARTY@!@
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
@!@SMARTY:4:SMARTY@!@
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =