Gmina Poświętne zaprasza!

Gmina Poświętne z ministerialnym projektem

Gmina Poświętne uzyskała ponad 18 tys. zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Umiem pływać”. Tym samym uczniowie z terenu Gminy Poświętne zyskają możliwość udziału w bezpłatnych, systematycznych i powszechny pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Od ponad dwóch lat wójt Michał Franas  wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki organizuje wyjazdy na basen dla uczniów wszystkich szkół z terenu gminy. Celem władz gminy było, aby wyjazdy na basen obejmowały również profesjonalne, ale zarazem systematyczne i interesujące zajęcia nauki pływania. Projekt „Umiem pływać” jest zatem najlepszą ścieżką do realizacji tych planów. Poprzez ministerialny program będzie możliwe połączenie przyjemnego z jak najbardziej pożytecznymi działaniami edukacyjnymi, na czym skorzystają nasi uczniowie.

Głównym założeniem projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem pływać” jest powszechna nauka pływania, a jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce. Projekt będzie realizowany przez cały 2019 rok, a jego uczestnikami będą uczniowie klas I-III z wszystkich szkół funkcjonujących na terenie gminy Poświętne.

Wartym odnotowania jest, że zgodnie z rozstrzygnięciem Ministra Sportu i Rekreacji z dnia 22 stycznia 2019 r. dofinansowanie na naukę pływania otrzyma 116 jednostek samorządowych z terenu całego kraju, natomiast całkowite środki przeznaczone na realizację projektu wynoszą 3 mln zł.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =