Gmina Poświętne zaprasza!

Dynamiczny rozwój Gminy Poświętne! Wskaźniki pokazują to jednoznacznie.

Kilka lat realizacji nakreślonej przez władze naszej gminy wizji rozwoju jednostki samorządowej poprzez aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na przeprowadzenie wielu zadań inwestycyjnych znajduje swe obiektywne odzwierciedlenie   w rankingach i liczbach bezwzględnych. Bardzo korzystny obraz prowadzonej polityki prorozwojowej w naszej gminie jawi się na podstawie rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów, opublikowanego w ostatnim czasie przez jedno z branżowych pism.  W przedmiotowym zestawieniu na przestrzeni trzech ostatnich lat (2016-2018) Gmina Poświętne zaliczyła znaczący awans (aż o 339 miejsc!) w ujęciu wszystkich gmin naszego kraju.

Przytoczony ranking uwzględnia średnie całościowe wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2016-2018 w przeliczeniu na liczbę mieszkańców danej jednostki. Mówiąc obrazowo klasyfikacja przedstawia aktywność gmin w sferze inwestycyjno-rozwojowej.

Jak się okazuje w porównaniu do poprzedniej publikacji rankingu Gmina Poświętne awansowała znacząco w gorę przesuwając się z odległej 1 113 pozycji, na 774 miejsce. Tym samym można śmiało mówić o wyprzedzeniu przez 3 ostatnie lata aż 339 innych gmin z całego kraju.  Dodajmy, że w całym rankingu sklasyfikowanych jest aż 1547 jednostek samorządu gminnego z całego kraju. Wyliczone średnie wydatki inwestycyjne w trzech ostatnich latach w przeliczeniu na każdego mieszkańca naszej gminy wyniosły dokładnie 641,43 zł.

Warto przypomnieć w tym miejscu, iż gminy polityka inwestycyjna przyniosła wymierne efekty choćby w postaci rozbudowy sieci kanalizacyjnej, budowy kilometrów nowych dróg czy termomodernizacji budynku szkoły w Brudzewicach. Istotne jest, że pokazują to też obiektywne oficjalne wskaźniki i dane, które opracowują specjaliści branży finansowo-inwestycyjnej

Władze gminy wyrażają przekonanie, że tak dobre wskaźniki i efekty inwestycyjne były możliwe przede wszystkim dzięki zrozumieniu i pełnej współpracy z całą Radą Gminy, na czele z jej przewodniczącym. Jednocześnie wójt Michał Franas deklaruje dalsze starania i ciężką pracę na rzecz rozwoju gminy, czego naturalnym efektem będą kolejne istotne działania inwestycyjne.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =