Gmina Poświętne zaprasza!

Dotacja dla KS Poświętne

W ramach Rządowego Programu „ Klub” ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki na 2020 r. KS Poświętne, jako klub jednosekcyjny otrzymał dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł.

Głównym celem Programu, jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym uczniowskich klubów sportowych.

Otrzymane środki jak powiedział prezes KS Poświętne Andrzej Kowalik, zostaną przeznaczone na pracę z młodzieżą i najmłodszymi juniorami m. in.:

- 6 tys. zł. na wypłaty dla trenerów pracujących z dziećmi,

- 4 tys. zł. na zakup sprzętu sportowego tj. bramek małych, małych płotków samostojących, tyczek do omijania.

Tegoroczne wyniki z powodu trwającej epidemii koronawirusa COVID - 19 zostały ogłoszone z niewielkim opóźnieniem w dniu 05.06.2020 r.
powrót
@!@SMARTY:1:SMARTY@!@
Proszę określić gdzie leży problem:
@!@SMARTY:2:SMARTY@!@
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
@!@SMARTY:3:SMARTY@!@
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =