Gmina Poświętne zaprasza!

Dolina Pilicy zaprasza do organizacji warsztatów

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2019 roku zaplanowało 18 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne. Aktywności przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy,        a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.
Zapisy na warsztaty trwają do dnia 09.06.2019 r.

Podmioty/Osoby zainteresowane zorganizowaniem warsztatów w swojej gminie powinny dostarczyć formularz zgłoszeniowy do biura LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy (ul. św. Antoniego 55, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) lub przesłać na adres e-mail: dolinapilicy@onet.eu. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na udostępnionym Formularzu do dnia 09 czerwca 2019 r. Lista przydzielonych warsztatów zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej. W przypadku rezygnacji uczestnika, na jego miejsce wchodzi podmiot/osoba z listy rezerwowej. Terminy zostaną ustalone telefonicznie.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w załączonych dokumentach.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 2 =