Gmina Poświętne zaprasza!

Ciąg dalszy reaktywacji szkoły w Dębie

Na ostatniej sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w środę 27 lutego 2019 r. podjęta została uchwała intencyjna przewidująca zwiększenie poziomu organizacyjnego Filialnej Szkoły Podstawowej w Poświętnem oraz co bardzo istotne usamodzielnienie placówki. Dzięki jednomyślności wszystkich radnych RG samorząd gminny rozpoczął kolejny etap reorganizacji gminnego systemu oświaty związanego z reaktywacją wspomnianej szkoły. O dalszej ścieżce działań samorządu zdecyduje Łódzki Kurator Oświaty, który wyda wiążącą dla gminy opinię w przedmiotowej sprawie. Pozytywne rozstrzygnięcie da zielone światło dla realizacji zmian i wejścia ich w życie z dniem 31 sierpnia bieżącego roku.

Przyjęta przez radnych RG Poświętne uchwała przewiduje zwiększenie poziomu organizacyjnego szkoły w Dębie z sześcioklasowej do ośmioklasowej wraz z oddziałem przedszkolnym. Jednoznacznie szkoła filialna zostanie przekształcona w samodzielną jednostkę. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami i szacunkami kosztów utrzymania i prowadzenia szkoły po pełnej jej reaktywacji nie przewidywany jest znaczny wzrost środków finansowych. Wpływ na to ma m.in. jednoczesna likwidacja dowozu dzieci z Dęby do Szkoły Podstawowej w Poświętnem.

Należy zaznaczyć, że za usamodzielnieniem szkoły w Dębie oraz zwiększeniem jej poziomu organizacyjnego głosowało 14 radnych, czyli wszystkie osoby biorące udział w głosowaniu!
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =