Gmina Poświętne zaprasza!

Budżet Gminy na 2019 rok przyjęty jednogłośnie

  Na ostatniej Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. radni przyjęli Budżet Gminy na 2019 rok. Co istotne projekt najważniejszej uchwały w całym rocznym cyklu pracy gminnego organu uchwałodawczego został przyjęty jednogłośnie tj. przy poparciu  wszystkich 15 radnych. Tym samym łączna wartość planowanych wydatków budżetu na 2019 rok wyniesie 14 mln 724 tys. zł.

Najważniejsze i największe z przyszłorocznych inwestycji będą dotyczyć: przebudowy drogi dojazdowej na odcinku droga powiatowa – Wólka Kuligowska, termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach, realizacji projektu odnawialnych źródeł energii, przebudowy ul. Podwiatracznej wraz z przebudową chodnika, rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Anielinie, budowy kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków – etap IV, zakupu i montażu lamp ledowych.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =