Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Jak nakazuje przekazywany od wieków lokalny zwyczaj chwilami zabawy karnawałowej należy się dzielić z innymi ludźmi, najlepiej odwiedzając ich w domach i zapraszając do wspólnego śpiewania oraz tańca. Nie inaczej było w Poświętnem we wtorek 5 marca czyli ostatni dzień kończącego się karnawału. Tego dnia godziny beztroskiej zabawy i radosnego świętowania upłynęły pod znakiem tradycyjnych dla naszego regionu Kusoków. W ramach akcji zainicjowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem na czele z przewodniczącą Urszulą Twaróg wesoła, wielobarwna, przebrana i rozśpiewana grupa dotarła do wielu miejsc,  spotykając się wszędzie z wielką życzliwością, uśmiechem i radością ludzi. Tym samym już kolejny rok z rzędu dawnej ludowej tradycji stało się zadość.
05-03-2019

Komunikat PIORiN

Publikujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej. Treść komunikatu poniżej w załączeniu.
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów  (3/2019/G) – dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów  (1/2019/G) – dot. wzmocnienia kapitału społecznego. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy (1/2019) – dot. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
W  sobotę 23 lutego w budynku Urzędu Gminy Poświętne po raz pierwszy w tym roku, a zarazem już po raz kolejny odbyła się zainicjowana w 2015 r. przez wójta Michała Franasa akcja profilaktyki zdrowotnej zwana potocznie „Białą Sobotą”.  Z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą z dziedziny kardiologii dr płk Ryszardem Roszczykiem skorzystało ponad 20 osób.

Piątek 22 lutego 2019 r. z racji na kończący się czas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży  w województwie łódzkim był dobrą okazją do podsumowania akcji „Aktywne Ferie” zorganizowanej wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Bibliotekę Publiczną w Poświętnem. Jak sama nazwa wskazuje celem realizacji cyklu zajęć była przede wszystkim aktywizacja ruchowo-rekreacyjna oraz artystyczna młodych mieszkańców gminy Poświętne. Ostatniego dnia zajęć nie mogło zabraknąć tradycyjnych już dyplomów i upominków, które wręczyli specjalni goście w osobach: wójta Michała Franasa, sekretarz gminy Marii Grzybek, przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdzisława Serafina.
Zapraszamy do przeglądu gminnych inwestycji zrealizowanych i rozpoczętych w minionym 2018 roku. Na czele licznych działań służących rozwojowi gminy Poświętne znajdują się takie przedsięwzięcia jak: budowa kanalizacji sanitarnej w Poświętnem, Małoszycach i Porębach, budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej, budowa drogi łączącej Wólkę Kuligowską i Mysiakowiec, a także powierzchniowe utwardzenie innych dróg (w Anielinie, Kozłowcu, Mysiakowcu, Stefanowie, Brudzewicach Kolonii). Rok 2018 był również czasem rozbudowy miejsc rekreacji i aktywności, a także spotkań mieszkanców kilku sołectw. Zrealizowanych inwestycji (jak np. budowa nowoczesnego boiska przy SP w Poświętnem) było jednak wiele więcej, stąd zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną na ten temat prezentacją multimedialną.
Powiat Opoczyński oraz współorganizatorzy: Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy oraz Bielowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach zapraszają twórców ludowych z powiatu opoczyńskiego do udziału w XXI edycji Konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego. kie palmy, pisanki i rekwizyty wielkanocne.
Powszechnie wielkim echem odbijają się informacje medialne o obchodzonych złotych godach małżeńskich, które rok rocznie odbywają się niemal w każdej gminie naszego kraju. Nie ma nic w tym dziwnego bowiem 50 lat spędzonych wspólnie przez małżonków to dla samych zainteresowanych nie lada powód do dumy, a także podziwu i szacunku dla innych.  Jakże jednak przy tym wyrazić stosowne gratulacje i słowa uznania dla Państwa  Marianny i Józefa Kośków z miejscowości Małoszyce w Gminie Poświętne, którzy spędzili ze sobą już ponad 70 lat!? Zadanie nie było proste, ale jako przedstawiciel lokalnej władzy podjął się go wójt Michał Franas, który wraz z zastępcą kierownika USC Bolesławem Kośką oraz zastępcą kierownika GOPS Martą Szufladowicz udał się do domu zacnych jubilatów z życzeniami oraz okazjonalnymi prezentami i pamiątkami.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 9 =