Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Wójt Gminy Poświętne informuje, że w terminie od 1 lutego 2018 r. do  28  lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego z fakturami VAT (lub ich kopiami), które stanowią dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2018 r. do 31  stycznia 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku  określonego na 2019 rok. Ponadto kolejny już raz rolnicy z miejscowości znajdujących się najdalej od Poświętnego tj. Dęby, Dęborzeczki i Buczku będą mogli złożyć wnioski na miejscu, bez konieczności przyjeżdżania do Urzędu Gminy w Poświętnem. W dniach 14 i15 lutego 2019 r. w godz. 10.00 - 15.00 wnioski będą przyjmowane w świetlicy wiejskiej w Dębie, gdzie specjalne dyżury będzie sprawował pracownik UG.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2019 w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. Termin składania ofert upływa 18 lutego br. Szczegóły ogłoszonego konkursu dostępne są w załączniku.
Uprzejmie informujemy o ustaleniu terminów postępowań rekrutacyjnych oraz postępowań uzupełniających, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne. Szczegółowe harmonogramy zamieszczone są poniżej.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2019 Wójt Gminy Poświętne ogłosza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Poświętne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019. Wysokość środków przeznaczonych na niniejszy cel wynosi 38 tys. zł. Oferty można składać do dnia 18 lutego 2019 roku. Szczegóły ogłoszonego konkursu dostępne są w załączniku.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2019 Wójta Gminy Poświętne już za tydzień rozpocznie się seria zebrań wiejskich, które mają na celu przeprowadzenie procedury wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na nową pięcioletnią kadencję. Pierwsze z zebrań przewidzine jest w świetlicy wiejskiej w Anielinie w dniu 1 lutego 2019 r. o godz. 18. Jako ostatni swojego sołtysa będą wybierać mieszkańcy Studzianny tj. 22 marca br. Zarządzenie Wójta oraz szczegółowy harmonogram wyborów przedstawiamy w załącznikach graficznych.
W dniu 18 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem odbyła się uroczysta noworoczna sesja Rady Gminy. Oprócz stałego porządku obrad były też punkty związane z podsumowaniem minionego roku. I tak w blisko godzinnym wystąpieniu wójt Michał Franas przedstawił wszystkim zebranym - za pomocą prezentacji multimedialnej - zarówno najważniejsze  wydarzenia jak i inwestycje samorządu gminnego zrealizowane w 2018 roku. Całości prezentacji włodarza gminy Poświętne przysłuchiwali się również zaproszeni na ten dzień goście, a wśród nich był m.in. wicemarszałek województwa łódzkiego Grzegorz Wojciechowski. Obrady były również okazją do podziękowań, gratulacji oraz wręczenia wyróżnień.
22 stycznia w Świetlicy Wiejskiej w Dębie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyli goście podziwiali swe wnuczęta. Aby uświetnić spotkanie rodzice przygotowali poczęstunek, a nauczyciele program artystyczny. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i przedstawiali skecze. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Życzenia drogim babciom i dziadkom złożyła również Sekretarz Gminy Maria Grzybek.
Wójt Gminy Poświętne uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2016 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W dniu 12 stycznia 2018 r. przedstawiciele gminy Poświętne spotkali się w Łodzi z członkami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej podczas dorocznego spotkania wigilijnego środowiska żołnierzy polskiego podziemia. Spotkanie było okazją  do finalizacji patriotyczno-edukacyjnej akcji samorządu pn. „Paczka Pamięci”. Inicjatywa realizowana wspólnie przez wójta Michała Franasa, Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem oraz Szkołę Podstawową w Poświętnem miała na celu uhonorowanie żyjących bohaterów o wolność i niepodległość kraju oraz okazanie im wdzięczności za poświęcenie okazane przez niezłomną postawę całego swego życia. Głównym elementem akcji zgodnie z jej nazwą było przekazanie symbolicznych „paczek pamięci”, w których znalazły się m.in. patriotyczne kartkami, listy oraz innymi prace wykonane przez uczniów, a także materiały promujące historyczno-patriotyczne dziedzictwo gminy Poświętne. Nie było to jednak jedyny element, który bardzo mile zaskoczył i wzruszył zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej..
W minionym tygodniu wójt Michał Franas spotkał się z sołtysami celem ustalenia terminów zebrań sprawozdawczo - wyborczych. Ponadto spotkanie było okazją do omówienia zaplanowanych na 2019 rok inwestycji gminnych, a także realizacji funduszu soleckiego w poszczególnych miejscowościach. Podczas zebrania sołtysów z wójtem obecni byli także - sekretarz gminy Maria Grzybek i szef Rady Gminy Kazimierz Wiechecki.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =