Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

W ramach tegorocznych Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków Starostwo Powiatowe w Opocznie ogłasza konkursy, których celem jest propagowanie interesujących miejsc historycznych, oryginalnych i pięknych obiektów zabytkowych oraz ciekawych ludzi wpisujących się w dziedzictwo kulturowe naszego regionu.
Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca 2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
Pomiędzy Gminą Poświętne, a Klubem Sportowym „POŚWIĘTNE” została zawarta umowa na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie gminy Poświętne w 2021 r. Stosowne dokumenty w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne zostały podpisane przez wójta Michała Franasa oraz prezesa klubu Andrzeja Kowalika.
Do 29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o wsparcie na przeciwdziałanie ASF i powodziom.
Ruszyła rekrutacja do 11 edycji Programu Stypendialnego Horyzonty. Stypendium jest szansą dla młodzieży pochodzącej z małych miejscowości na naukę w wybranych liceach i technikach w Polsce. Program sprawia, że uczniowie rozwijają swój potencjał i świadomie decydują o swojej przyszłości – realizują pasje, spełniają marzenia, zostają studentami najlepszych uczelni na świecie. Tworzą zżytą i wspierającą się społeczność, angażują się w działania społeczne i obywatelskie.
Baza sportowa Szkoły Podstawowej w Poświętnem została wzbogacona o profesjonalną siłownię. Zakup sprzętu sportowego do nowo powstałej siłowni został zrealizowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podczas IV Regionalnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich, wśród 11 zgłoszonych kół, KGW z Dęby z gminy Poświętne zajęło II miejsce w kategorii edukacja oraz specjalne wyróżnienie FAIR PLAY.
W listopadzie ub. roku Gminny Ośrodek Kultury w Poświętnem, złożył wniosek do Starostwa Powiatowego w Opocznie o PRZYZNANIE DOROCZNEJ NAGRODY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY dla Pani Justyny Jakubczyk – Lassota, której wydarzeniem autorskim od ponad 12 lat są ,,Tańce, hulanki na dechach” podczas  Odpustu św. Michała, organizowane w Gminie Poświętne.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =