Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Filialna Szkoła Podstawowa oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębie włączyły się w obchody 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. W środę 24 października w miejscowej szkole odbyła się uroczysta akademia, podczas której uczczono pamięć naszego wielkiego rodaka. W obchodach rocznicy tych niezwykłych wydarzeń wzięli udział rodzice, nauczyciele, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Dębie i Buczku oraz cała społeczność szkolna. Głównym punktem uroczystości był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów klas IV-VI, a przygotowany pod kierunkiem nauczycielki Marty Jachimowskiej.
Z inicjatywy wójta Michała Franasa w kwietniu obecnego roku Gmina Poświętne podjęła starania o pozyskanie środków na rozwój gminnej oferty edukacyjnej, w ramach Konkursu dotyczącego działań wzmacniających kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Działania prowadzące do założonego celu dotyczyły w głównej mierze przeprowadzenia odpowiednich analiz i audytów, sprecyzowania potrzeb oraz oczekiwań, a także opracowania bogatej dokumentacji projektowej. Dzisiaj po ponad pół roku od złożenia stosownego wniosku oraz po przeprowadzonych negocjacjach z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi jasnym jest, że wielka szansa na rozwój edukacji w Gminie Poświętne stała się faktem. Wniosek obejmujący uruchomienie działań projektowych w Szkole Podstawowej w Poświętnem opiewający na kwotę blisko 700 tys. zł z poziomem dofinansowania ponad 90% został przekazany do realizacji. Podpisanie stosownej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Poświętne nastąpi niebawem.

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wójta Gminy Sławno zapraszamy na Dożynki Wojewódzkie 2018, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 26 sierpnia w Sławnie. Uroczystości rozpocznie msza św. o godz. 11.00, natomiast dalsza część święta plonów odbędzie się na placu przy GOK-u w Sławnie. Na wydarzeniu nie zabraknie przedstawicieli naszej gminy. Uroczystą mszę św. uświetniać będzie Klasztorna Orkiestra Dęta "BAZYLIKON", a wśród licznych namiotów będzie również prezentować się Gmina Poświętne. Organizatorzy zaplanowali wiele interesujących atrakcji, stąd warto w ten weekend odwiedzić Sławno.

 

Placówka terenowa KRUS w Opocznie informuje.

Najszybszą drogą doręczenia należnych Państwu świadczeń są przelewy na osobiste konta bankowe. Zachęcamy zatem Państwa do wskazywania numerów kont bankowych celem przekazywania należnych Państwu świadczeń z KRUS.

Całe pismo od Kierownika PT KRUS w Opocznie znajduje się w załączniku poniżej

 

Komunikat KRUS

Organizatorzy uroczystości 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu św. Rodziny w Studziannie, które odbędą się w Poświętnem już w najbliższy weekend (17-19 sierpnia 2018r.) informują o planowanych utrudnieniach oraz zmianach w organizacji ruchu drogowego.

Już za niecałe dwa tygodnie czekają nas wszystkich podniosłe chwile związane z rozpoczęciem uroczystych obchodów (17-19 sierpnia 2018 r.) Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Św. Rodziny w Studziannie. Dla pielgrzymów, turystów, mieszkańców i zaproszonych gości przygotowany został bogaty program trzydniowych uroczystości, których głównym punktem będzie jubileuszowa Msza Św. w Bazylice celebrowana przez kard. Stanisława Dziwisza - sobota 18 sierpnia 2018 r. godz. 12.00. Na wszystkich przybyłych będą czekały również interesujące koncerty i występy. Wsród zaproszonych zespołów i artystów znaleźli się m.in. Filharmonia Łódzka, Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Tomek Kamiński, Magda Anioł, Tramblanka, Klasztorna Orkiestra Dęta "Bazylikon", Drzewiczanie, KGW Dęba, Słowiki ze Sławna, Róża z Gawron, KGW z Gminy Poświętne, Schola Św. Rodziny, uczniowie ze szkół w Brudzewicach i Dębie. W trakcie uroczystości zorganizowane zostanie sentymentalne kino plenerowe "Powróćmy do tamtych chwil.." oraz inscenizacja historyczna w wykonaniu młodzieży z naszej gminy (SP Poświętne). Klamrą spinającą każdy dzień uroczystości będzie wspólna modlitwa w Bazylice. Cały program wydarzenia przedstawia zamieszczo

Dobrych informacji związanych z budową kanalizacji sanitarnej w gminie Poświętne ciąg dalszy. Po sprawnie i terminowo zakończonym etapie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Poświętne i Poręby, a przy tym pozyskaniu znacznej kwoty dofinansowania na ten cel przyszedł czas na kolejny fakt potwierdzający doskonałe zaplanowanie i realizację całego zadania . W dniu 20 lipca br. Gmina Poświętne otrzymała rekordowy zwrot podatku VAT dot. inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” w kwocie ponad 622 tys. zł.

 

Okres wakacji jest naturalnie czasem bez zajęć szkolnych co nie oznacza, że musi być wolny od wrażeń związanych z edukacją, a przy tym mile spędzonych chwilach. I tak w dniu 2 sierpnia br. w ramach organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Poświętne zorganizowana została wycieczka edukacyjna, której głównymi celami były bardzo interesujące miejsca - Mikrokosmos w Ujeździe oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Wyjazd, w którym udział wzięło 39 dzieci został sfinansowany przez wójta Michał Franas oraz ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki, której przewodniczy Zdzisław Serafin.

W Urzędzie Gminy Poświętne zwarta została umowa w ramach realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem." Sygnatariuszami dokumentu potwierdzającego udzielenie wsparcia finansowego dla jednostki OSP Gapinin byli: wicemarszałek Artur Bagieński reprezentujący Zarząd Województwa Łódzkiego oraz wójt Michał Franas reprezentujący samorząd gminny w Poświętnem.

Do Urzędu Gminy w Poświętnem wpłynęło zgłoszenie od mieszkańców wsi Brudzewice Kolonia, którzy nieopodal swych domostw zauważyli wyraźnie chorego bociana. Po przybyciu na miejsce pracownika UG – Krzysztofa Kośki okazało się, że bohaterem wezwania jest młody bocian, mający problemy z poruszaniem się, najprawdopodobniej na skutek wypadnięcia z gniazda. Po szybkim kontakcie służb gminnych z leśniczym Pawłem Kowalskim podjęta została natychmiastowa decyzja o  przewiezieniu ptaka w specjalnej klatce do Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =