Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy (1/2019) – dot. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
W  sobotę 23 lutego w budynku Urzędu Gminy Poświętne po raz pierwszy w tym roku, a zarazem już po raz kolejny odbyła się zainicjowana w 2015 r. przez wójta Michała Franasa akcja profilaktyki zdrowotnej zwana potocznie „Białą Sobotą”.  Z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą z dziedziny kardiologii dr płk Ryszardem Roszczykiem skorzystało ponad 20 osób.

Piątek 22 lutego 2019 r. z racji na kończący się czas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży  w województwie łódzkim był dobrą okazją do podsumowania akcji „Aktywne Ferie” zorganizowanej wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Bibliotekę Publiczną w Poświętnem. Jak sama nazwa wskazuje celem realizacji cyklu zajęć była przede wszystkim aktywizacja ruchowo-rekreacyjna oraz artystyczna młodych mieszkańców gminy Poświętne. Ostatniego dnia zajęć nie mogło zabraknąć tradycyjnych już dyplomów i upominków, które wręczyli specjalni goście w osobach: wójta Michała Franasa, sekretarz gminy Marii Grzybek, przewodniczącego Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zdzisława Serafina.
Zapraszamy do przeglądu gminnych inwestycji zrealizowanych i rozpoczętych w minionym 2018 roku. Na czele licznych działań służących rozwojowi gminy Poświętne znajdują się takie przedsięwzięcia jak: budowa kanalizacji sanitarnej w Poświętnem, Małoszycach i Porębach, budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej, budowa drogi łączącej Wólkę Kuligowską i Mysiakowiec, a także powierzchniowe utwardzenie innych dróg (w Anielinie, Kozłowcu, Mysiakowcu, Stefanowie, Brudzewicach Kolonii). Rok 2018 był również czasem rozbudowy miejsc rekreacji i aktywności, a także spotkań mieszkanców kilku sołectw. Zrealizowanych inwestycji (jak np. budowa nowoczesnego boiska przy SP w Poświętnem) było jednak wiele więcej, stąd zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną na ten temat prezentacją multimedialną.
Powiat Opoczyński oraz współorganizatorzy: Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy oraz Bielowickie Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury Ludowej w Bielowicach zapraszają twórców ludowych z powiatu opoczyńskiego do udziału w XXI edycji Konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego. kie palmy, pisanki i rekwizyty wielkanocne.
Powszechnie wielkim echem odbijają się informacje medialne o obchodzonych złotych godach małżeńskich, które rok rocznie odbywają się niemal w każdej gminie naszego kraju. Nie ma nic w tym dziwnego bowiem 50 lat spędzonych wspólnie przez małżonków to dla samych zainteresowanych nie lada powód do dumy, a także podziwu i szacunku dla innych.  Jakże jednak przy tym wyrazić stosowne gratulacje i słowa uznania dla Państwa  Marianny i Józefa Kośków z miejscowości Małoszyce w Gminie Poświętne, którzy spędzili ze sobą już ponad 70 lat!? Zadanie nie było proste, ale jako przedstawiciel lokalnej władzy podjął się go wójt Michał Franas, który wraz z zastępcą kierownika USC Bolesławem Kośką oraz zastępcą kierownika GOPS Martą Szufladowicz udał się do domu zacnych jubilatów z życzeniami oraz okazjonalnymi prezentami i pamiątkami.
W dniu 6 lutego 2019 roku reprezentujący Gminę Poświętne wójt Michał Franas wraz z skarbnik gminy Jadwigą Kośka podpisał z wicemarszałkiem województwa Łódzkiego Grzegorzem Wojciechowskim  aneks do umowy o dofinansowanie projektu termomodernizacji Budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brudzewicach. Tym samym do końca sierpnia bieżącego roku zrealizowana zostanie inwestycja, której całkowite koszty wyniosą ponad 900 tys. zł, natomiast samo dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020 aż 600 tys. zł!
Zapraszamy na przegląd wydarzeń minionego 2018 roku w naszej gminie. Niewątpliwie największą uroczystością w całym kalendarzu były obchody jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownego Obrazu MB Świętorodzinnej w Studziannie, które odbyły się w dniach 17-19 sierpnia 2018 roku. Warto też wspomnieć o innych wydarzeniach takich jak: Dożynki Gminno-Parafialne, Tańce Hulanki na dechach, XIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Walk Majora Hubala, Wianki w Dębie czy Festiwal Pieroga w Anielinie. Wszystkie najważniejsze wydarzenia i uroczystości dostępne są w załączonej prezentacji multimedialnej. Zapraszamy do przeglądania.
Gmina Poświętne uzyskała ponad 18 tys. zł dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu „Umiem pływać”. Tym samym uczniowie z terenu Gminy Poświętne zyskają możliwość udziału w bezpłatnych, systematycznych i powszechny pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
W styczniu br. do dzieci z terenu gminy Poświętne trafiło ponad 250 słodkich paczek świątecznych, które zostały zakupione dzięki środkom Wojewody Łódzkiego przy wsparciu Fundacji Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna. I tak miłe upominki dla najmłodszych uczniów  ze Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Szkoły Filialnej w Dębie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach  przekazali - wójt Michał Franas oraz przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki. Inicjatywa została zorganizowana dzięki współpracy władz Gminy Poświętne z Fundacją Ostoja na czele z jej prezesem Agnieszką Soból. Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka wspólna inicjatywa. Rok temu do dzieci z gminy Poświętne również trafiły świąteczne słodkości. Poza tym oba podmioty ściśle ze sobą współpracują organizując wspólnie m.in. półkolonie dla dzieci czy Festiwal Pieroga w Anielinie, a plany dalszego współdziałania są o wiele szersze.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =