Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POŚWIĘTNE DEKLARUJĄCYCH UDZIAŁ W PLANOWANYM PRZEZ GMINĘ POŚWIĘTNE PROJEKCIE BUDOWY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Poświętne”
1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych przekrojach terytorialnych.
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej 25 marca 2021 r. w godzinach 8:00-15:00 w Dębie oraz w dniach 25-26 marca w godzinach 8:00-15:00 w Dęborzeczce.
Lista znajduje się w załączniku na dole strony.
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, zgodnie z harmonogramem konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w kwietniu 2021 roku planuje ogłosić nabór wniosków na Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii.
W zeszłym tygodniu w parku św. Marka, w samym centrum Poświętnego, pracownicy urzędu gminy Poświętne przy okazji drobnych pozimowych porządków wykonali również kilkanaście nasadzeń. Wśród nowych drzewek dominowały akacje, które zostały wykopane z gminnych leśnych działek i zostały zagospodarowane w wolnych przestrzeniach parku.
W poniedziałkowy, słoneczny poranek Wójt Gminy Poświętne – Michał Franas przekazał na ręce taty niepełnosprawnej Kasi 20 dużych worków plastikowych nakrętek, które napełniły specjalny kosz w kształcie serca na ten cel.
9 marca 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę operacji skierowanych do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 3 =