Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

W dniu 1 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne odbył się kurs chemizacyjny, uprawniający do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Organizatorami kursu z którego skorzystało 30 rolników był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Gmina Poświętne, która pokryła część jego kosztów.
Z okazji obchodzonego w całym kraju Dnia Kobiet w dniu 7 marca 2019 r. w lokalu gastronomicznym „Młynczysko” w Poświętnem odbyło się uroczyste spotkanie, na które przybyło ponad 50 pań – sekretarz gminy, panie radne i pełniące funkcje sołtysa, przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie gminy,  panie kierujące pracą szkół, referatów Urzędu Gminy i jednostek podległych, a także wszystkie panie pracujące w Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach, jak również przebywające już na emeryturze. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy męskiej części władz gminy – wójta Michała Fransa i przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza Wiecheckiego – a także Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem.
Na ostatniej sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w środę 27 lutego 2019 r. podjęta została uchwała intencyjna przewidująca zwiększenie poziomu organizacyjnego Filialnej Szkoły Podstawowej w Poświętnem oraz co bardzo istotne usamodzielnienie placówki. Dzięki jednomyślności wszystkich radnych RG samorząd gminny rozpoczął kolejny etap reorganizacji gminnego systemu oświaty związanego z reaktywacją wspomnianej szkoły. O dalszej ścieżce działań samorządu zdecyduje Łódzki Kurator Oświaty, który wyda wiążącą dla gminy opinię w przedmiotowej sprawie. Pozytywne rozstrzygnięcie da zielone światło dla realizacji zmian i wejścia ich w życie z dniem 31 sierpnia bieżącego roku.
W dniu 23 lutego 2019 roku w jednostce OSP KSRG Poświętne odbyło się walne zebranie podsumowujące 2018 rok. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18. Oprócz druhów macierzystej jednostki uczestniczyli w nim również zaproszeni goście: zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie bryg. mgr inż. Andrzej Śpiewak, wójt Gminy Poświętne Michał Franas, przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki, inspektor ds. straży pożarnych Poświętne Bolesław Kośka.
Wójt Gminy Poświętne informuje, że 18 lutego 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego rządowego priorytetowego Programu Czyste Powietrze. Punkt dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze znajduje się w Starostwie Powiatowym w Opocznie, pokój nr 100, (I piętro).
Jak nakazuje przekazywany od wieków lokalny zwyczaj chwilami zabawy karnawałowej należy się dzielić z innymi ludźmi, najlepiej odwiedzając ich w domach i zapraszając do wspólnego śpiewania oraz tańca. Nie inaczej było w Poświętnem we wtorek 5 marca czyli ostatni dzień kończącego się karnawału. Tego dnia godziny beztroskiej zabawy i radosnego świętowania upłynęły pod znakiem tradycyjnych dla naszego regionu Kusoków. W ramach akcji zainicjowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poświętnem na czele z przewodniczącą Urszulą Twaróg wesoła, wielobarwna, przebrana i rozśpiewana grupa dotarła do wielu miejsc,  spotykając się wszędzie z wielką życzliwością, uśmiechem i radością ludzi. Tym samym już kolejny rok z rzędu dawnej ludowej tradycji stało się zadość.
05-03-2019

Komunikat PIORiN

Publikujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej. Treść komunikatu poniżej w załączeniu.
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów  (3/2019/G) – dot. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów  (1/2019/G) – dot. wzmocnienia kapitału społecznego. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =