Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Zapraszamy na transmisję III sesji Rady Gminy Poświętne kadencji 2018-2023 , która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. od godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem. Transmisja będzie prowadzona na kanale Gminy Poświętne serwisu Youtube znajdującym się pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCbsTINzJadnJKdsniBdpjXw.
W dniu 15 listopada 2018 r. w Hali Sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Półfinał Wojewódzki Piłki Ręcznej Dziewcząt rozgrywany w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach wzięły udział 4 najlepsze zespoły z powiatów: brzezińskiego, piotrkowskiego ziemskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. Oczywiście nasz powiat reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Poświętnem. Śmiało oraz z dumą możemy mówić o wielkim sukcesie, bowiem nasza drużyna po zaciętej rywalizacji zajęła II miejsce ulegając jedynie drużynie  z Tomaszowa Mazowieckiego.
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w chwili obecnej realizowany jest na terenie Opoczna projekt szkoleniowy „PEWNYM KROKIEM w przyszłość;)” . Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych mieszkańców województwa łódzkiego pozostających bez zatrudnienia w wieku  od 18 do 30 lat. W ramach projektu min. Organizujemy szkolenia zawodowe w następujących tematach:  Księgowość od podstaw, Pracownik administracyjno-biurowy.
Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNE. 
Bliższe informacje na temat szkoleń oraz sposobu aplikowania do nich , znajdą w Państwo w załączonych ulotkach informacyjnych.
Przypominamy, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).  

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych
z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane).
Zapraszamy na transmisję II sesji Rady Gminy Poświętne kadencji 2018-2023 , która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. od godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem. Transmisja będzie prowadzona na kanale Gminy Poświętne serwisu Youtube. Link do transmisji zostanie opublikowany poniżej wraz z rozpoczęciem obrad.
W dniu 19 listopada 2018 r. od godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Gminy Poświętne kadencji 2018-2023. W trakcie obrad  radni RG oraz wójt Michał Franas odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Poświętnem Grażyny Krakowiak zaświadczenia o wyborze. W dalszej części złożone zostały stosowne ślubowania. Gminny organ uchwałodawczy dokonał również wyboru swego prezydium. Przewodniczącym RG został ponownie radny Kazimierz Wiechecki, natomiast jego zastępcami radni - Bogdan Kacprzak i Sylwester Malej. W sesji uczestniczyli również przybyli goście wśród, których byli m.in. wójt Gminy Mniszków Paweł Werłos, sekretarz Miasta Opoczno Tomasz Łuczkowski, rzecznik prasowy burmistrza Opoczna Piotr Stempniak, komendant gminny OSP Daniel Szczepaniak, sołtysi, kierownicy referatów UG i jednostek podległych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele prasy.
Wójt Gminy Poświętne ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Poświętne w roku 2018 w zakresie wspierania działalności na rzecz seniorów. Szczegóły dostępne są w załączonym zarządzeniu oraz ogłoszeniu.
Zapraszamy na transmisję I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Poświętne kadencji 2018-2023 zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. od godz. 12 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem. Transmisja będzie prowadzona na kanale Gminy Poświętne serwisu Youtube. Link do transmisji zostanie opublikowany poniżej wraz z rozpoczęciem obrad. 
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków dot. przyznania pomocy (6/2018/G) – w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
Stowarzyszenie Dolina Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów (4/2018/G) – dot. Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Treść ogłoszenia dostępna jest poniżej, natomiast więcej informacji można uzykać na stronie internetowej Stowarzyszenia www.dolinapilicy.pl
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 4 =