Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Ruszył nabór do kolejnej edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”.
20 kwietnia przypada 14. rocznica śmierci kpr. Tomasza Jury z Poświętnego, który zginął podczas misji w Iraku. Jak każdego roku oddano hołd i cześć Jego pamięci.
Szanowni Państwo!

Spisy ludności to najważniejsze badania statystyczne realizowane nie tylko w Polsce, lecz także we wszystkich krajach w Europie i na świecie. Dane statystyczne uzyskane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 to ogromny kapitał społeczeństwa na przyszłość.
Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urząd Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako źródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.

W załączeniu materiały związane z konkursem dla przedszkoli „Liczymy się dla Polski”: regulamin wraz z załącznikiem.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro Powiatowe w Opocznie informuje, że w tym roku nie wysyłamy wniosków papierowych i nie można złożyć oświadczenia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców Wójt Gminy Poświętne wspólnie z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informują, że w kwietniu br. rozpocznie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym Marki lokalnej Dolina Pilicy.
Szanowni mieszkańcy Gminy Poświętne,

Urząd Gminy w Poświętnem oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie rozpoczyna akcję dystrybucji jednorazowych maseczek w ramach działań prowadzonych przez Wojewodę Łódzkiego.

W związku z powyższym dla mieszkańców Gminy Poświętne od dnia 14 kwietnia 2021 r. rozpocznie się bezpłatne wydawanie maseczek - 3 sztuki na osobę.

Maseczki będą dostarczane mieszkańcom przez Sołtysów lub przez pracowników Urzędu Gminy.
Władze gminy Poświętne w składzie: Wójt Michał Franas, sekretarz Maria Grzybek oraz skarbnik Jadwiga Kośka uczciły Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej składając kwiaty i zapalając znicze przy tablicy upamiętniającej zamordowanych trzech funkcjonariuszy Policji Państwowej z tamtejszego posterunku, będących jeńcami obozu w Ostaszkowie, którzy zostali zgładzeni w Kalininie ( Twer) w 1940 roku. Funkcjonariusze spoczywają na polskim cmentarzu w Miednoje i są to: Przodownik Franciszek Derek, st. posterunkowy Stanisław Bąk oraz posterunkowy Franciszek Saar. Samorząd gminy Poświętne w listopadzie 2018 roku z inicjatywy wójta Michała Franasa w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi oraz Komendą Wojewódzką Policji postawiły w centrum gminy kamień z pamiątkową tablicą zamordowanych funkcjonariuszy Posterunku Policji Państwowej w Poświętnem.
Każdego roku w Dzień Niepodległości w tym miejscu spotykają się uczniowie szkół, władze gminy, mieszkańcy, aby pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej, funkcjonariuszach, z których m.in. przodownik Franciszek Derek walczył wcześniej w Legionach Józefa Piłsudskiego, pamięć o naszych przodkach, historii Ojczyzny i poświęceniu tych wszystkich, którzy walczyli o naszą wolność tak, jak słowa wyryte na tablicy pod nazwiskami zgładzonych funkcjonariuszy Policji Państwowej: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.
Prawie miesiąc temu Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął listę projektów do dofinansowania dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Poświętne znalazła się na 25 miejscu listy, co oznaczało, że projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w gminie Poświętne - Etap III” znalazł się wśród tych objętych dofinansowaniem (pierwsze 37 pozycji na liście mieściło się w limicie środków finansowych). Jednakże znalezienie się na liście nie oznaczało jeszcze zakontraktowania środków finansowych. Następuje to dopiero po podpisaniu umowy dwustronnej pomiędzy beneficjentem – gminą Poświętne a instytucją wdrażającą PROW – Samorządem Województwa Łódzkiego. Z racji na panujące obostrzenia sanitarne w całym kraju, umowy z beneficjentami były zawierane korespondencyjnie, w tym z gminą Poświętne, którą Wójt Gminy Poświętne – Michał Franas podpisał w dniu 26 marca 2021 r.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =