Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Bardzo miło nam poinformować o sukcesie naszego klubu sportowego. W dniu 9 grudnia juniorzy KS Poświętne zajęli II miejsce w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej Chłopców organizowanym przez zespół LKS Luciążanka Przygłów. Zwyciężyli zawodnicy z Wolborza, natomiast III miejsce przypadło dla drużyny Champions. Drużyna występowała w składzie: M. Lipski, J. Dróżdż, W. Szymański, Szy. Kózka, Szcz. Kózka, A. Kacprzak, F. Kalużny, A. Piątkowski, P. Kowalik, P. Stępniak, P. Mnich.
Rejon Energetyczny Tomaszów Maz. zawiadamia, że w związku z pracami eksploatacyjnymi nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla naszych klientów w następujących miejscowościach:
Dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków  na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej.
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi  przypomina o  konieczności dołączania do przemieszczanych bulw ziemniaków oznakowania oraz   odpowiednich dokumentów.
W minioną sobotę 1 grudnia br. w budynku Urzędu Gminy Poświętne już po raz kolejny odbyła się zainicjowana w 2015 r. przez wójta Michała Franasa  akcja profilaktyki zdrowotnej zwana potocznie „Białą Sobotą”.  Z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z dziedziny kardiologii - dr płk Ryszardem Roszczykiem oraz dr Nikoliną Roszczyk – skorzystało 40 osób. Wśród personelu medycznego znaleźli się również Joanna Brzezińska i Stanisław Roszczyk.

Pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  prowadzi w bieżącym roku większość swoich działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. W 2017 roku Kasa wypłaciła 13 250 jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy, z czego około połowa (6 653) dotyczyła „upadków osób”. W ich wyniku 12 rolników straciło życie. Zwarzając na istotę i wagę problemu zapraszamy do zapoznania się z informacją Dyrektora OR KRUS w Łodzi Tomasza Nowickiego skierowaną do rolników.
Gmina Poświętne informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 grudzień 2018 r. rozpoczynają się roboty budowlane w  centrum Poświętnego na ul. Głównej i ul. Jaśminowej w związku z budową kanalizacji sanitarnej.
Roboty budowlane będą prowadzone przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Kaźmierczak z m. Kosów będącego Wykonawcą zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami od sieci oraz pompowniami ścieków w Gminie Poświętne – etap III – zadanie 1”.
Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
Wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. "Prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej", które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 11.00. w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem. W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zagadnienia związane z produkcją przetwórczą w ramach różnych form działalności oraz wprowadzaniem tychże produktów na rynek sprzedaży. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!
W dniu 22 listopada 2018 r. w lokalu gastronomicznym „Rancho” w Stefanowie odbyło się interesujące spotkanie poświęcone tematyce przyrodniczo-środowiskowej połączone z warsztatami ekologicznymi. Wydarzenie było dedykowane dla Seniorów z terenu gminy Poświętne, a głównym jego punktem była prelekcja z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych oraz panel dyskusyjny, które poprowadził ceniony zewsząd przyrodnik i badacz Jacek Tabor. Nie zabrakło również warsztatów tradycyjnego rękodzieła jak również innych niespodzianek. Spotkanie, w którym uczestniczyło 50 Seniorów, a także samorządowcy i lokalni liderzy działalności aktywizującej społeczność zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „Poświętne – Nakręcona Gmina” w ramach realizacji grantu pn. „Organizacja spotkania aktywizującego dla seniora w ramach warsztatów ekologicznych”. Inicjatywa została  sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020.
W dniu 22 listopada 2018 r. w przedszkolu działającym w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach odbyła się niezwykle ważna uroczystość dla najmłodszych dzieci - pasowanie na przedszkolaka. Wzięli w niej udział zaproszeni goście wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki. Nie mogło oczywiście też zabraknąć rodziców, nauczycieli i dzieci ze starszej grupy przedszkolnej. Pasowania na pełnoprawnych przedszkolaków dokonała dyrektor Elżbieta Grzegorska.
Wójt Gminy Poświętne Michał Franas oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejonowy Zespół Doradcóww Opocznie zapraszają na szkolenie pt. "Zalecenia zawarte w zbiorze zaleceń dobrej praktyki rolnej - prawo wodne", które odbędzie się 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9.30. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne. W trakcie spotkania omówiony zostanie program działań zmniejszający zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych: terminy stosowania nawozów naturalnych oraz maksymalne dawki/ha; warunki przechowywania nawozów naturalnych; obowiązek posiadania i stosowania planu nawozowego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby!
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =