Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Życzenia Bożonarodzeniowe 2018
  Na ostatniej Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. radni przyjęli Budżet Gminy na 2019 rok. Co istotne projekt najważniejszej uchwały w całym rocznym cyklu pracy gminnego organu uchwałodawczego został przyjęty jednogłośnie tj. przy poparciu  wszystkich 15 radnych. Tym samym łączna wartość planowanych wydatków budżetu na 2019 rok wyniesie 14 mln 724 tys. zł.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zmieni się organizacja pracy w Urzędzie Gminy w Poświętnem. 24 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia, Urząd będzie nieczynny. Dzień ten zostanie przez pracowników urzędu odpracowany w sobotę 29 grudnia 2018 r. Wszelkie sprawy będzie można załatwiać w godzinach 7.45 – 15.45.
W dniu 10 grudnia 2018 r. pomiędzy Stowarzyszenia „Dolina Pilicy” w Tomaszowie Mazowieckim, a Stowarzyszeniem „Poświętne – Nakręcona Gmina” nastąpiło zawarcie umowy dotyczącej realizacji i dofinansowania grantu pn. Organizacja wieczoru kinowego „Spotkanie z filmową historią Gminy Poświętne”. Tym samym w pierwszej połowie przyszłego roku na terenie gminy zostanie zrealizowane kolejne wydarzenie kulturalne, którego głównym celem będzie promocja bogatego dziedzictwa filmowego tego miejsca. Organizatorzy planują bowiem plenerową projekcję jednej z produkcji filmowych zrealizowanych właśnie w plenerach lokalnej ojczyzny, wzbogaconą prelekcją o dziejach filmowych Poświętnego.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Prowadzenie przetwórstwa w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej” zorganizowane z inicjatywy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie oraz wójta Gminy Poświętne Michała Franasa. Głównym punktem spotkania skierowanego w głównej mierze do wszystkich producentów rolnych była prelekcja wygłoszona przez specjalistkę ds. gospodarstw wiejskich.

W dniu 9 grudnia 2018 r. pomimo silnie niesprzyjających warunków pogodowych na terenie gminy Poświętne odbył się „Rajd konny szlakiem Hubalczyków” zorganizowany przez ułanów ze Stowarzyszenia Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego im. mjr Hubala w Poświętnem. W długiej wędrówce głównie leśnymi drogami i duktami uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca związane z pamięcią o majorze Henryku Dobrzańskim „Hubalu” i jego oddziale. I tak ułani dotarli m.in. do: pamiątkowej tablicy na terenie Bielaw (gdzie w 1939 r. odział mjr Hubala spędził Święta Bożego Narodzenia), Bazyliki MB Świętorodzinnej w Studziannie (w której oddział uczestniczył w bożonarodzeniowej mszy św.) oraz  Szańca mjr Hubala w Anielinie (miejsca śmierci dowódcy oddziału hubalczyków). W wędrówce towarzyszył ułanom kustosz pamięci o majorze Henryku Dobrzańskim – płk Marian Zach z Poświętnego, który był świadkiem wydarzeń z 1939 i 1940 roku.
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Już tradycyjnie w dniu 6 grudnia w ramach akcji propagującej bezpieczeństwo ruchu drogowego pn. „Mikołaj na drodze” uczniów z gminy Poświętne odwiedził  znany wszystkim starszy pan z siwą brodą. W roku obecnym Św. Mikołaj w asyście przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz wójta i przewodniczącego Rady Gminy Poświętne odwiedził Szkołę Filialną w Dębie. Oprócz słodkich prezentów Mikołaj i jego goście wręczyli uczniom odblaskowe gadżety i przeprowadzili krótką pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz potrzeby noszenia elementów odblaskowych.
W dniu 20 listopada 2018 r. decyzją Zarządu WFOŚiGW  w Łodzi została  przyznana Gminie Poświętne dotacja w ramach Konkursu "Ekopracownia pod chmurką" na realizację zadania pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Tajemnice ogrodu" przy Szkole Podstawowej w Poświętnem, Szkole Filialnej w Dębie. Koszt całkowity zadania ogółem wyniesie 49 514,20 zł, kwota dotacji wynosi aż 44 450,00 zł, natomiast wkład własny to tylko 5 064,20 zł. "Ekopracownia pod chmurką" jest innowacyjnym projektem WFOŚiGW w Łodzi bowiem dotychczas prowadzone były nabory jedynie na tzw. ekoprcownie stacjonarne mieszące się w budynkach szkolnych.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =