Gmina Poświętne zaprasza!

Aktualności

Zgodnie z Harmonogramem Planu Komunikacji Stowarzyszenie Dolina Pilicy w 2019 roku zaplanowało 18 warsztatów w 3 kategoriach tematycznych: Artystyczne, Kulinarne i Informatyczne. Aktywności przeznaczone są dla osób zamieszkujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy,        a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.
Zapisy na warsztaty trwają do dnia 09.06.2019 r.
W dniu 3 maja 2019 r. na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Studziannie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których oprócz macierzystych jednostek uczestniczyli również zaproszeni przez organizatorów zmagań druhowie z Gminy Sławno. Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała to na czas zawodów pojawiło się słońce zdecydowanie sprzyjające zarówno rywalizującym strażakom jak i obserwującym zmagania przybyłym licznie mieszkańcom. Pierwsze miejsce wśród drużyn seniorskich zdobyła jednostka OSP Kamień, natomiast spośród jednostek  z terenu gminy Poświętne – OSP Poświętne. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych najlepsza okazała się drużyna z Kunic.
W dniu 3 maja w gminie Poświętne odbyły się obchody Dnia Strażaka, które w roku obecnym były obchodzone szczególnie uroczyście. Głównym powodem podniosłości wydarzenia stało się poświęcenie i przekazanie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poświętne. W dniu tym przeprowadzone zostały również Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które jak co roku zgromadziły na obiekcie sportowym w Studziannie wielu mieszkańców gminy.
W dniu 28 kwietnia 2019 roku przy Szańcu Majora Hubala w Anielinie odbyły się doroczne uroczystości patriotyczne związane z obchodami Dnia Pamięci o Majorze Hubalu. Uroczystości organizowane wspólnie przez  Gminę Poświętne, Powiat Opoczyński, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi oraz 25. Brygadę Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, otworzyła o godz. 10 msza święta odprawiona przez ks. Jerzego Cedrowskiego, proboszcza parafii w Studziannie. W trakcie obchodów patriotycznych gminę Poświetne reprezentowali – sekretarz gminy Maria Grzybek oraz przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiechecki.
Z okazji przypadającego na 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi w Gminnym Ośrodku Kultury w Poświętnem odbyło się spotkanie z uczniami miejscowej Szkoły Podstawowej. Z oczywistych względów tematyka zajęć dotyczyła promowania postaw proekologicznych wśród młodych mieszkańców gminy. Nie obyło się zatem bez dyskusji o tym co każdy może zrobić dla czystości i ochrony środowiska naszej planety, a także zajęć propagujących segregację odpadów, ich recykling oraz upcykling.
Zgodnie z decyzją nr 12 Nadleśniczego  Nadleśnictwa Opoczno od dnia 24 kwietnia 2019 r. obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu z uwagi na duże zagrożenie pożarowe występujące na obszarach leśnych. Zakaz obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2019 r, z wyłączeniem dnia 28 kwietnia br. w obrębie Brudzewice. W okresie obowiązywania zakazu zabrania się wstępu do lasu osobom postronnym i przebywania na terenach leśnych pod groźbą kary. Treść decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno dostępna jest w załączniku graficznym.
Wójt Gminy Poświętne oraz Strażacy z jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne  serdecznie zapraszają na obchody Dnia Strażaka w Gminie Poświętne, które odbędą się już 3 maja 2019 roku. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 Mszą Święta w Bazylice MB Świętorodzinnej w Studziannie, po której nastąpi poświęcenie i przekazanie Wozu Ratowniczo-Gaśniczego dla OSP Poświętne. Zwieńczeniem obchodów będą Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Straży z terenu Gminy Poświętne, które rozpoczną się o godz. 14.00 na obiekcie sportowym w Studziannie.
U progu Świąt Wielkanocnych w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach odbyło się świąteczne śniadanie, którego gościem był wójt Gminy Poświętne Michał Franas. Przy pięknie udekorowanym stole, na którym nie zabrakło akcentów świątecznych i smacznych wielkanocnych potraw oprócz dzieci oraz włodarza  gminy zasieli również: dyrektor ZSP Elżbieta Grzegorska oraz nauczyciele – Karolina Kośka i Renata Gosa. Spotkanie przy wielkanocnym stole stało się okazją do omówienia z przedszkolakami tradycji i zwyczajów najważniejszych i najstarszych świat chrześcijaństwa obchodzonych na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa.
Zgodnie z już wieloletnim zwyczajem w Wielkanocny poranek bezpośrednio po zakończonej Mszy św. rezurekcyjnej w Bazylice MB Świętorodzinnej w Studziannie w strażnicy OSP Poświętne odbyło się uroczyste śniadanie wielkanocne, w którym oprócz druhów z terenu gminy Poświętne uczestniczyli także proboszcz parafii w Studziannie – ks. Jerzy Cedrowski, wójt Gminy Poświętne - Michał Franas, prezesa Gminnego OSP – Krzysztof Wlazło, komendant gminny OSP – Daniel Szczepaniak oraz prezes OSP Poświętne – Bogdan Kacprzak.
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 8 =